THBB

Yavuz IŞIK
ERMCO ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President of ERMCO and THBB

İlk yarısını geride bıraktığımız 2017 yılı birliğimiz için oldukça yoğun geçen bir dönem oldu. Bu yoğun geçen dönemin özetini oluşturmak adına bu dönemde, Türkiye Hazır Beton Birliğinin gerçekleştirdiği faaliyetleri ve birliğimizin uluslararası alandaki başarılarını paylaşmak ve ardından son iki ayın ekonomik durumuna dair değerlendirmelerimi aktarmak istiyorum.

Bildiğiniz üzere, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde yer alan esaslara uygun sınav yapmak ve personel belgelendirme hizmeti vermek amacıyla 2016 yılında akredite olarak THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezini (THBB-MYM) kurduk. Bu kapsamda geçtiğimiz ay “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi – II” kapsamında Mesleki Yeterlilik Sistemi ve Mesleki Yeterlilik Süreci eğitimi düzenledik. Yapı öğretmenlerinin personel belgelendirmedeki rolleri, personel belgelendirme süreçleri, akreditasyon ve kalite yönetim sistemleri konularına değinilen eğitime 140 yapı öğretmeni katıldı.

Kaliteli beton üretimi ve beton uygulamasının doğru yapılması amacıyla mayıs ayında İstanbul’da “Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları” semineri düzenledik. Seminere, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Hüseyin Kaya, İl Müdürlüğü personeli başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, inşaat mühendisleri, müteahhitler, mimarlar, yapı denetim kuruluşlarının temsilcileri ve hazır beton tesislerinin yetkilileri katıldı. Sektörel gelişmeye katkısı açısından çok önemli olan bu seminerleri farklı illerimizde düzenlemeye devam edeceğiz.

Geleneksel olarak her yıl Ramazan ayında düzenlediğimiz iftar davetimizi bu yıl da gerçekleştirdik. İTO Cemile Sultan Korusu’nda düzenlediğimiz iftar yemeğine; İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan, THBB üyeleri, resmi kurumlar başta olmak üzere hazır beton sektörü ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve yan sanayi firmalarının temsilcileri katıldı. Davetimize her yıl olduğu gibi yoğun katılım olması bizleri mutlu etti.

Elbette ki, THBB olarak yurt içindeki faaliyetlerimizle sınırlı kalmıyoruz. Yurt dışında ülkemizi ve sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmek, sesimizi duyurmak için çok çalışıyoruz. Son olarak haziran ayında, 2016’dan bu yana başkanlığını yaptığım Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO), Prag’ta gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısı, Temsilciler toplantısı ile Strateji ve Gelişim Komitesi toplantısına katıldık. Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Güney Amerika ve ABD hazır beton birliklerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ERMCO’nun ve Avrupa hazır beton sektörünün son bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir değerlendirme konuşması yaptım. Konuşmamda, betonun uzun ömürlü, sağlam, yenilenebilir ve yeniden kullanılabilir bir malzeme olarak öne çıktığını belirttim. 100% geri dönüştürülebilir bir malzeme olan betonun, inşaat sektörünün ana maddesi olarak öne çıkarılması ve daha çok tanıtılması gerektiğini anlattım. Elbette ki bunu yaparken, beton üreticilerinin endişelerini de Avrupa Komisyonunun gündemine taşımamız gerektiğini özellikle ifade ettim.

Artık, sizlerin de çok iyi bildiği gibi, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) komitelerinde aktif olarak görevler üstleniyoruz. Sektörümüz ile ilgili değerlendirmeleri ve gelişmeleri paylaştığımız ERMCO Teknik Komite ve ERMCO Sürdürülebilirlik Komitesi başta olmak üzere çok sayıda komite toplantısına katılıyoruz. ERMCO Teknik Komitesi’nin gündem maddelerinden biri olan geri dönüşüm agregalarıyla ilgili yapılmakta olan çalışmalara Türkiye olarak öncülük etmeye devam ediyoruz. Haziran ayında gerçekleşen toplantıda geri dönüşüm agregalarına dair hazırlanmış olan ERMCO durum raporuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdik. ERMCO tarafından da onaylanan ve yakın zamanda yayımlanacak olan bu raporla hazır beton üreticilerinin agrega geri dönüşümüyle ilgili görüş ve düşünceleri kamuoyu ve Avrupa Komisyonu ile paylaşılmış olacak.

Hepimizi heyecanlandıran yeni bir gelişmeyi sizlerle buradan paylaşmak istiyorum. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak Concrete Sustainability Council - Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (CSC) “Bölgesel Sistem Operatörü” olduk. Aynı zamanda THBB Kalite Güvence Sistemi de “Belgelendirme Kuruluşu” oldu. Bu ülkemiz ve hazır beton sanayimiz için çok büyük bir adım olmakla birlikte, birliğimizin büyük başarısıdır. CSC sertifika sistemi üreticilerin ürün kalitesini arttırmalarına destek olmaktadır. Aynı zamanda CSC sertifikası devletlere betonun çevre dostu taşınması ve altyapı değerlendirme politikalarında yardım etmektedir. Bu kapsamda, Bölgesel Sistem Operatörü olarak, THBB belgelendirme şartlarını belirleyecek ve KGS de bağımsız olarak denetimlerini sürdürecek. Konsey üyeliğiyle THBB ve KGS, bölgemizde lider konuma gelirken hazır beton sektörümüz de önemli bir aşama kaydetmiş olacaktır.

Bildiğiniz üzere her ay açıkladığımız Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörünün ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu olası gelişmeleri ortaya koymaktayız. Hazır Beton Endeksi sayesinde inşaat sektörünün en temel girdisi konumunda olan hazır betonun tüketimi ve daha genel anlamda hazır beton sektörü takip edilmektedir. Aynı zamanda, hazırladığımız bu Endeks inşaat sektörünün öncü göstergesi olarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Mayıs ayı Endeksi’ne göre Hazır Beton Endeksi, geride bıraktığımız iki ayda eşik değerin üzerinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında en yüksek değerin Faaliyet Endeksi’nde ortaya çıkması, sektör açısından olumlu bir gelişmedir. Son 3 aydır Faaliyet Endeksi’nin 100 değerinin üzerinde tutunması, hazır beton sektöründe hareketliliğin yaşandığını göstermektedir. Ancak bu hareketliliğin sınırlı olduğu kanaatindeyiz.

2017 yılının ilk çeyreğinde alınan yapı ruhsatı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %15 azalmıştır. Diğer taraftan geçtiğimiz haftalarda açıklanan inşaat ciro endeks değeri, 2017 yılının ilk çeyreğinde 150,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış değer olması nedeni ile sektördeki gerçek durumu ortaya koymaktadır. 2016 yılının ilk çeyreğindeki 142 değeri ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün elde ettiği ciro, geçen yılın aynı ayına göre %6’lık bir artış göstermiştir. Bu veri tüm olumsuzluklara ve belirsizliğe rağmen Türk inşaat sektörünün ilk çeyrekte olumlu yönde bir hareketlilik gösterdiğini göstermektedir. Ancak kuşkusuz bu performans yeterli değildir. Bu durumu 2017 yılının ilk çeyrek büyüme rakamları da teyit etmektedir. Bilindiği üzere Gayri Safi Milli Hasıla reel olarak, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 artış gösterdi. GSYH bileşenleri incelendiğinde; 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine; tarım sektörü %3,2, sanayi sektörü %5,3, inşaat sektörü %3,7 arttı. Hizmet sektörünün katma değeri ise %5,2 arttı. Bu değerlerden hareketle, milli gelir bileşenleri içinde inşaatın, tarımdan sonra en düşük artış gösteren ikinci sektör olduğu görülecektir.

Geçen yılın ilk çeyreğinde %5,4 büyüyen inşaat sektörünün, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği %3,7’lik büyümenin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun başlıca nedeni, özellikle referandum öncesinde inşaat faaliyetlerindeki yavaşlamadır. Ancak, 2016 yılının son çeyreğinden başlayarak yeni konut satışlarında KDV düzenlemesi, gayrimenkul sertifika uygulaması, tapu harçlarında yapılan iyileştirme, alternatif finansman yöntemleri, kentsel dönüşümdeki yeni uygulamalar, yabancılara konut satışında yeni düzenlemeler, kamu yatırımlarının artırılması ile inşaat ve gayrimenkul sektörleri önemli ölçüde desteklenmiştir.

Önümüzdeki dönemin önemli gündem maddelerinden biri de faiz olacaktır. Yapılan çalışmalar, gayrimenkul sektörünün faiz hadlerine diğer sektörlere kıyasla çok daha duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle hazır beton ve konut sektörlerinin geliştirilmesi açısından kritik unsur, tüketici finansmanıdır. Son dönemde yapılan satışların çok önemli bir kısmının banka kredisi ile satılan konutlar olduğu düşünüldüğünde, konut finansmanı kullanımını ve erişimini kolaylaştırmaya yönelik atılacak her yeni adım inşaat ve hazır beton sektörlerini geliştirecektir.

Türkiye Hazır Beton Birliği olarak, beton sektörünün kalkınması ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla üstümüze düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, sektörümüze katkı sağlayacak adımları destekliyoruz. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli ortaklıklar kurarak, yeni projeler geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki günler ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı gelişmeler getirecektir.

 


Yukarı Çık