THBB

Yavuz IŞIK
ERMCO ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President of ERMCO and THBB

Sizlerle burada son buluşmamızın üzerinden iki ay geçti. Yaz dönemi olmasına rağmen bu iki ayda yoğun bir gündemimiz oldu.

İlk olarak, birliğimiz hazır beton sektörünü bilimsel olarak analiz eden bir sektör raporu hazırladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankasının verileri ışığında hazırlanan “Hazır Beton Sektör Raporu”nda, sektörün beklenen gelişimi, büyüme performansları, fiyat, rekabetçilik ve etki analizlerine yer verildi. Raporumuz, deprem kuşağındaki Türkiye için ilk defa iktisadi olarak “hazır beton sektörü kalite denetim sisteminin” önemini ortaya koymuş oldu. Sektörümüzdeki firmalara ışık tutacak bu değerli Raporu üyelerimiz başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerle paylaştık.

Hazırladığımız rapor ve endekslerle sektörel değişimleri, piyasadaki hareketlenmeleri ve dalgalanmaları yakından takip ederek analizler yapıyoruz. Bildiğiniz üzere TÜİK geçtiğimiz haftalarda, 3 ay gecikmeli olarak 2017 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Bu rakamlardan çıkardığımız sonuç 2017 yılının 2. çeyreğinde %5,1’lik büyümeyi başaran bir Türkiye ekonomisinin olduğudur. Bu başarının arkasında sanayicilerimizin çok büyük katkısı bulunmaktadır. Türk inşaat sektörü de bu başarının en önemli mimarlarındandır. Hazır beton sektörünün girdi sağladığı inşaat sektörü, yılın 2. çeyreğinde %6,8 gibi önemli bir büyüme yakalamıştır. Bu rakamı Türkiye büyüme verisi olan %5,1 ile karşılaştırdığımızda oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan bu sonucu inşaat sektörünün 1. çeyrekteki %6’lık büyüme rakamı ile karşılaştırıldığımızda 2. çeyrekteki %6,8 büyüme rakamının da tatmin edici olduğu anlaşılmaktadır. Bu performansa bağlı olarak 2016 yılında GSMH’den %8,6’lık pay alan inşaat sektörü 2017 yılının 2. çeyreğinde bu payını %9,3’e çıkarmıştır. 2. çeyrekte inşaat sektörü cari fiyatlarla 68 milyar TL’lik bir katma değer yaratmayı başarmıştır.

İnşaat sektörünün 2. çeyrekte bu performansı sergileyeceğini, THBB olarak her ay açıkladığımız Hazır Beton Endeksi ile önceden tespit etmiştik. İnşaat sektöründeki gelişmeleri, hazır beton tüketimi üzerinden ölçümlediğimiz bu endeksin önemi, stoklanamayan ve aynı zamanda inşaat sektörünün en temel girdisi konumundaki hazır betonun tüketiminin anlık takip edilmesi ile inşaat sektörüne ilişkin en güncel veriyi kamuoyunun dikkatine sunmasıdır. Hazırladığımız endeksin ağustos ayı sonuçları da bize önemli bilgiler sunmaktadır. Buna göre, temmuz ve ağustos ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin yükseliyor olması, inşaat sektöründeki ilerlemenin boyutlarını ortaya koymuştur. 3. çeyreğin ilk iki ayında inşaat sektöründe görülen bu hareketlilik sonrasında eylül ayında da Endeks’in yükselmesi durumunda, inşaat sektörü 3. çeyrekte de Türkiye’nin büyümesine oldukça önemli bir katkı sunacaktır. Hazır Beton Endeksi sonuçlarına göre, inşaat sektöründeki gelişmeler umut vadetmektedir.

THBB olarak, geçtiğimiz ay Marmara Depremi’nin 18. yıl dönümü vesilesiyle bir basın açıklamasında bulunduk. Açıklamamızda depremin nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oluşabileceğinin ve var olan koşullarda depremin önceden belirlenmesinin olanaksız olduğunu ifade ettik. Depremlerin oluşturacağı zararları azaltmanın en etkin iki yolunun mühendislik hizmeti almış depreme dayanıklı yapılar inşa etmek yani yapı stoğumuzu; kaliteli, güvenliği kanıtlanmış betonlarla güçlendirmekten ve toplumu depreme karşı bilinçlendirmekten geçtiğini vurguladık.

Kaliteli beton üretimi ve beton uygulamasının doğru yapılması amacıyla ilk olarak İstanbul’da düzenlediğimiz “Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları” seminerlerine Gaziantep, Samsun ve Bodrum’da devam ettik. Gittiğimiz illerde müteahhitlerimiz, mühendislerimiz, mimarlarımız başta olmak üzere ilgili tüm kesimleri bilgilendirirken üyelerimizle bir araya geldik ve gelmeye devam ediyoruz. Bu seminerlerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerimiz, yerel yönetimlerimiz, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası başta olmak üzere mesleki kuruluşlarla iletişimimizi güçlendiriyoruz. Gaziantep Seminerimiz vesilesiyle Yönetim Kurulu olarak Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin Hanımefendi ile bir araya gelme imkânı bulduk. Sektörümüzün gelişmesine çok büyük katkı sağlayan bu seminerlerimizi farklı illerimizde düzenlemeye devam edeceğiz.

Seminerlerimiz devam ederken medya aracılığıyla Birliğimizi tanıtmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyoruz. Temmuz ayında Bloomberg HT kanalının canlı yayınında Birliğimizin çalışmalarını, ERMCO’da yaptığımız çalışmaları, Avrupa’da ve ülkemizde hazır beton sektöründeki son gelişmeleri aktardım. Bu yayında inşaat sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörü olduğunu; inşaat sektörünün GSMH’nin içindeki payının 2015 yılında %8,2 iken 2016 yılında %8,8’e ulaştığını; inşaat sektörünün, hazır beton, çimento ve ekipman üretenler ile birlikte GSMH içindeki payının %20’ye yaklaştığını vurguladım. Sektörümüzün inşaat sektörün en önemli kolu ve tedarikçisi olduğunu; sektörümüzün, 109 milyon metreküp üretimi, 16 milyar lira cirosu ve 38 bin çalışanıyla önemli bir sektör haline geldiğini ifade ettim.

Birliğimizin faaliyetlerinin planlandığı, sektörümüzün sorunlarının konuşulup tartışıldığı ve çözüm önerilerinin getirildiği komitelerimiz belirli aralıklarla bir araya gelmektedir. Geçtiğimiz temmuz ayında Teknik Komite toplantısı,  Ağustos ayında ise Çevre ve İş Güvenliği Komitesi ile Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komitesi toplantıları gerçekleşti.

Sektörümüzün temsilcisi olarak sektörde yaşanan sorunların çözümü için girişimlerde bulunuyoruz. Temmuz ayında beton pompa üreticileriyle yaptığımız toplantıda son aylarda gündeme gelen 12 metreden uzun kamyon üzerine monte mobil beton pompalarının trafik tescil sorunlarını görüştük. Toplantıda beton pompalarının tesciliyle ilgili yaşanan sorunları ve çözümü içeren bir rapor hazırlayarak ilgili kamu kuruluşlarına sunulmasına karar verdik. Hazırladığımız raporu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına sunduk. Bu girişimler sonucunda, önceki uygulamanın aynı şekilde devam etmesi yönünde karar verilmesiyle 12 metreden uzun kamyon üzerine monte mobil beton pompalarının trafik tescil sorunları ağustos ayında çözüldü.

Ayrıca, temmuz ayında üyelerimiz için hazır beton santrallerinin taşıması gereken özellikler ile ilgili bir teknik doküman hazırlamak üzere çalışma başlattık. Bu kapsamda, üyelerimizin ve hazır beton santrali firmalarının temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurduk. Bu Komisyon, yurt dışındaki yönetmeliklerin göz önünde bulundurularak hazır beton santrali müşterilerine yönelik teknik şartname hazırlanması için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz sayıda THBB’nin, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Sistem Operatörü”; KGS’nin de Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Belgelendirme Kuruluşu” olarak atandığını açıklamıştım. Bu gelişmeyi eylül ayında medya, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla duyurduk. Son olarak hazır beton tesislerinin sorumlu kaynak kullanımı açısından performanslarının ön değerlendirmesini yapabilecekleri formun Türkçe versiyonunu hazırladık. Bu forma Beton Sürdürebilirlik Konseyi web sitesinden ulaşılabilmektedir. Siz değerli beton üreticilerimizi, betonda sürdürülebilirlik konusunu ve ülkemize getirdiğimiz belgelendirme sistemini yakından takip etmeye davet ediyorum.

Beton kullanımını genişletmek, yapı malzemesi ve estetik bir malzeme olarak betonun muhteşem potansiyelini ortaya çıkarmak ve sorunları çözmek için sektörel kuruluşların bir parçası olmanın önemini her fırsatta dile getiriyorum. Birlik olarak ERMCO’nun bir parçası olmak ve THBB’yi temsilen ülkemiz adına ERMCO başkanlığını yürütmem birliğimiz ve sektörümüz için çok önemlidir. Eylül ayının başında ERMCO Başkanı olarak Almanya’da Alman Hazır Beton Birliğinin Yıllık Temsilciler Toplantısı ve Hazır Beton Günleri-2017’ye katıldım. Burada yaptığım konuşmada beton sanayisinin, inşaat sanayisi ile birlikte Avrupa ekonomisine en büyük girdiyi sağlayan sektörlerden birisi olduğunu ve Avrupa'da yarım milyondan fazla istihdam yarattığını söyledim. Konuşmamda, betonun %100’e kadar geri dönüştürülebildiği için tercih edilen bir malzeme olarak öne çıktığını ve bu özelliğin betonu en sürdürülebilir yapı malzemelerinden biri yaptığını ifade ettim. Gelişen teknolojiler ile yenilikçi ve estetik bir malzeme olan betonun bugünün ve geleceğin yapı malzemesi olacağını ifade ettim.

Yaz aylarında yoğun bir şekilde geçen programımız, sonbaharın gelmesiyle beraber daha da ivme kazandı. Önümüzdeki aylarda birliğimizin çalışmalarını yine sizlerle paylaşacağız. Hepinizi bu heyecana ve çalışmalara ortak olmaya davet ediyoruz.


Yukarı Çık