THBB

Hazır beton sektörünün sertifikalı Laboratuvar teknisyeni ihtiyacını desteklemek amacıyla düzenlenmekte olan özel kurslar iki haftalık olup en fazla 4’er kişilik gruplardan oluşmaktadır. En az lise dengi okul mezunlarının katıldığı kurslarda hazır beton laboratuvarları için gerekli temel deneyler yoğun bir şekilde yaptırılmakta olup, kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara Laboratuvar Teknisyeni sertifikası verilmektedir. 

Hazır Beton Tesisleri İçin Laboratuvar Teknisyeni Yetiştirme Kursu’nda Yapılan deneyler

Malzeme
Deney
Standardı
Agrega
Agrega Tane Sınıfları Elek Analizi
TS EN 933-1
Agrega
İri Agregaların Yassılık İndeksi
TS EN 933-3
Agrega
İri Agregaların Parçalanmaya Karşı Direnci
TS EN 1097-2
Agrega
Su Muhtevası Deneyi
TS EN 1097-5
Agrega
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Deneyleri
TS EN 1097-6
Agrega
Yığın Yoğunluğu
TS EN 1097-3
Agrega
Hafif Organik Kirleticiler
TS EN 1744-1
Agrega
Humus Muhtevası
TS EN 1744-1
Agrega
Kızdırma Kaybı
TS EN 1744-1
Çimento
Piriz Süresi
TS EN 196-3
Çimento
Dayanım Deneyi
TS EN 196-1
Beton
Karışım Tasarımı
TS EN 206-1
Beton
Numune Hazırlama
TS EN 12390-2
Beton
Dayanım
TS EN 12390-3
Beton
Sertleşmiş Beton Yoğunluk
TS EN 12390-7
Beton
Taze Beton Numune Alma
TS EN 12350-1
Beton
Taze Beton Çökme
TS EN 12350-2
Beton
Taze Beton Yoğunluk
TS EN 12350-6
Beton
Taze Beton Hava İçeriği
TS EN 12350-7
Su
PH
TS 6365 EN 1262
Su
Askıda katı madde
TS EN 1008
Su
Organik Madde
TS EN 1008
Kimyasal Katkı
Yoğunluk
TS 781 ISO 758
Kimyasal Katkı
Katı Madde Miktarı
TS EN 480-8

HAZIR BETON TESİSLERİ İÇİN BETON KARIŞIMLARININ BAŞLANGIÇ DENEYLERİ

Yapılacak hazır beton üretimine rehberlik etmesi amacıyla yapılan bu çalışma, karışım tasarımlarının hazırlanmasını içermektedir.

Karışımlar TS EN206-1 Ek A’ya uygun olarak hazırlanmakta olup, beton karışımlarının başlangıç deneyleri, C16/20 - C35/45 dayanım sınıfları arasında yapılmaktadır.

Gelen Ham Maddelere Göre Yapılacak Deneyler

Agrega
Agrega Tane Sınıfları Elek Analizi
TS EN 933-1
Agrega
Su Muhtevası Deneyi
TS EN 1097-5
Agrega
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Deneyleri
TS EN 1097-6
Agrega
Hafif Organik Kirleticiler
TS EN 1744-1

Her Karışım İçin Yapılan Deneyler 

Beton
Numune Hazırlama
TS EN 12390-2
Beton
Dayanım
TS EN 12390-3
Beton
Sertleşmiş Beton Yoğunluğu
TS EN 12390-7
Beton
Taze Beton Numune Alma
TS EN 12350-1
Beton
Taze Beton Çökme
TS EN 12350-2
Beton
Taze Beton Yoğunluk
TS EN 12350-6
Beton
Taze Beton Hava İçeriği
TS EN 12350-7

 


Yukarı Çık