Short URL  Copy

Avrupa Hazır Beton Birliği Haber Bülteni

 

Bu epostayı, tarayıcınızda görüntüleyin

Açıklama: https://gallery.mailchimp.com/9ee1d14e60fbffc68c1abebf7/images/1aad12c0-8604-4055-8920-dd8d321cdca5.png

ERMCO Haberleri - 21 Kasım 2015

Avrupa Hazır Beton Birliği'nin son güncellemeleriERMCO Haberleri'nin 21 Kasım 2015 sayısına hoş geldiniz.

Bu sayıda: 

Açıklama: http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-color-twitter-48.png

Tweet

Açıklama: http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-color-facebook-48.png

Paylaş

Açıklama: http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-color-googleplus-48.png

+1

Açıklama: http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-color-forwardtofriend-48.png

Yönlendir

 


 

 Çimento ve Beton Endüstrisinin Çarpan Etkisi

Yazan Andrea Vanni 20 Kasım 2015

1=2.8

Orijinal denklemle başlayan, Le BIPE Danışmanlık Müdürü Arbataz Shams, bir yerel tedarik zincirinin faydalarına odaklanarak, betona yapılan bir yatırımın, ekonominin tamamı üzerinde oluşturduğu çarpan etkisi ile ilgili, EuroConstruct adına gerçekleştirilmiş bağımsız bir çalışmanın sunumunu gerçekleştirdi. Raporun bulguları, 19 Kasım 2015 tarihinde, Brüksel’de, Beton İnisiyatifi evsahipliğinde yapılan, “Sürdürülebilir bir şekilde inşa edilmiş ortamın merkezinde yer alan halk” adlı konferansta ortaya kondu.

Çarpan Etkisi Çalışması - Beton Diyalogu - 19 Kasım 2015 (768.1 KiB, 1 indirme)

Açıklama: The Cement and Concrete Industry Multiplier Effect

LeBipe / Euroconstruct’tan Arbataz Shams, 19 Kasım 2015 Brüksel’de düzenlenen Beton İnisiyatifinde, Betonun Çarpan Etkisinin sunumunu yapıyor  (Fotoğraf: @ERMCO_EU)

LeBipe’nin denkleminin açıklaması basit:

  • Çimento ve beton endüstrisi, AB28 dahilinde,  doğrudan €20 milyar katma değer ve 384 bin iş oluşturmuştur  (Y2012 verileri).
  • Yaptığı harcamalarla ve doğrudan ve dolaylı olarak çalışanlarından yararlanılması yolu ile, endüstri, AB28 dahilinde, toplam €56 milyar bedelli katma değer ve 1.08 milyonun üzerinde istihdam oluşturmuştur.
  • Bu 2.8 çarpan etkisine tekabül ediyor. Bunun anlamı, AB28 dahilinde, Çimento ve Beton Endüstrisinde oluşturulan her bir €1 bedelindeki katma değer için, genel ekonomide €2.8 oluşturulması demektir.

Önemli olmasına rağmen, bu çarpan etkisi, sadece yukarı yöndeki değer zinciri dahilinde olan katkıları ele almaktadır. Bu nedenle, betonun inşaat aşamasındaki katma değer – müteahhitlerin, yapı ustalarının, beton işçilerinin, marangozların, doğramacıların, aprecilerin, vs. çalışmaları, kantitatif bir şekilde hesaba katılmamaktadır.

1 iş, betonda 1€ = 3 iş, daha geniş bir ekonomide 3€

Çalışma, AB28’in yanı sıra, Norveç, Türkiye ve İsviçre’yi de kapsamakta ve çimento ve beton endüstrilerinin, ekonomiye olan doğrudan (istihdam, büyüme), dolaylı (yukarı ve aşağı yöndeki) ve teşvik edilmiş (doğrudan ve dolaylı çalışan harcaması) katkısını değerlendirmektedir.

2.8 çarpan etkisinin, endüstrinin yapısal bir özelliği olduğunu ve makroekonomik bağlamdan bağımsız olduğunu kanıtlamaktadır.

Ekonomi Üzerindeki Çarpan Etkisi ve Düşük bir Karbon Ekonomisine Olan Katkı

Le Bipe çalışması, çimento ve betonun kullanıldığı ve neticede, Avrupa’nın düşük karbon ekonomisine katkı sağlayan kilit sektörleri vurgulamaktadır. Bunlar enerji verimliliği, ulaştırma altyapısı ve sürdürülebilir inşaatı da içermektedir.

Çalışmanın tamamı, buradan indirilebilir:

Açıklama: Multiplier Effect Study - Concrete Dialogue - 19 Nov 2015

Çarpan Etkisi Çalışması - Beton Diyalogu - 19 Kasım 2015
The_Concrete_Initiative_-_Multiplier_Effect_Study_-_Concrete_Dialogue_-_2015_11_19.pdf

768.1 KiB
1 indirme
Detaylar

This study by La Bipe (Euroconstruct) management consultants, has documented that for every job created in cement and concrete within the construction industry, nearly three jobs (2.8) are created in the wider economy. The report’s findings were revealed at the conference "Citizens at the heart of  the sustainability-built environment" hosted by The Concrete Initiative on 19 November 2015 in Brussels. The conference brought together European and local policymakers and other interested stakeholders to discuss the economic, social and environmental benefits of sustainable construction for Europe’s citizens.


The Le Bipe study also highlighted the key sectors where cement and concrete are used which in turn contribute to Europe’s low carbon economy. These include energy efficiency, transport infrastructure and sustainable construction.

The Concrete Initiative calls for higher levels of investment into sustainable construction to boost jobs and growth and at the same time help build Europe’s low carbon economy

Source: 
Concrete sector calls for higher investment in sustainable construction, boosting growth & jobs (Press release - The Concrete Initiative)

Kategori:

Beton İnisiyatifi

Tarih:

2015-11

 

Kaynak:  Beton İnisiyatifi basın bülteni

Daha fazla bilgi için: inşaat (EurActiv)

 


İnternet tarayıcısında okuyun»
Açıklama: share on TwitterAçıklama: Like Multiplier Effect of the Cement and Concrete Industry on Facebook Açıklama: Google Plus One Button


 

Beton Diyalogu 2015: Komisyon Üyesi Karmenu Vella’nın Açılış Konuşması

Yazan Andrea Vanni - 20 Kasım 2015

Avrupa Çevre, Denizcilik ve Su Ürünleri Komisyonu Üyesi Karmenu Vella, 19 Kasım 2015 tarihinde, Brüksel’de, The Square Toplantı Merkezinde, Beton İnisiyatifi tarafından organize edilen, Beton Diyalogu 2015: Sürdürülebilir bir şekilde inşa edilmiş ortamın merkezinde yer alan halk başlıklı, yuvarlak masa münazarasının açılışını yaptı.

Vella, sürdürülebilir inşaatın üç sacayağına işaret ederek,  “Bunun döngüsel ekonominin kaynaklarından daha fazlası olduğunu hatırlayalım.  Hammaddelerin ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasıyla elde edilecek gerçek ekonomik kazançlar bulunmaktadır. Atıkların önlenmesi ve daha fazla geridönüşüm sağlanması ile birlikte, sosyal ve elbette çevresel kazançlar söz konusu olacaktır.

 

Ancak döngüsel ekonomi, sadece bir fikir değildir: pratik bir gerçeklik olması da gereklidir. Bu da, Beton İnisiyatifini, bu denli değerli kılan şeydir. Bir sektörün nasıl doğrudan katkı sağlayabileceğine dair çok iyi bir örnektir” şeklinde konuştu.

 Vella’nın, döngüsel ekonomi ve inşaat sektörü hakkındaki görüşleri ile ilgili daha fazla bilgiyi, bugün EurActiv tarafından, Özel Sürdürülebilir İnşaat Raporunda yayınlanan röportajından okuyabilirsiniz.


 İnternet tarayıcısında okuyun »
Açıklama: share on TwitterAçıklama: Like Concrete Dialogue 2015: Commissioner Karmenu Vella’s Opening Speech on Facebook Açıklama: Google Plus One Button

 

 

 

 

 

 

 

Son Yazılar:

ERMCO Kongresi 

Açıklama: www.ermco.eu

ERMCO, Avrupa Hazır Beton Birliği, Avrupa'daki, hazır beton endüstrisinde bulunan ulusal birliklerin federasyonudur. 

 

Bizi takip edin

 

Açıklama: @ERMCO_EU

Açıklama: LinkedIn

Açıklama: Google+

Açıklama: www.ermco.eu

 

Açıklama: ERMCO Statistics 2014

Hazır Beton Endüstrisi İstatistikleri 2014