THBB

İnşaat sektöründe Ekim’de kısmi iyileşme

Hazır Beton Endeksi psikolojik eşiğe yaklaştı


Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Hazır Beton Endeksi”nin 2016 Ekim Ayı Raporu’nu açıkladı. Eylül ayına göre yüzde 0,6 oranında yükselerek yüzde 99.71 seviyesine gelen beton endeksinde görülen kısmi iyileşme, 100 eşik değerini aşamadığı için yeterli görülmedi. Faaliyet dışındaki güven ve beklenti endeksinin ortalamasının da düşük çıkması gelişmelerin istenilen düzeye ulaşmadığını gösterdi.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Ekim ayında üç endeks değeri eşik değer olan 100’ün altında kaldı. Buradan hareketle hazır beton sektöründeki beklenen gelişmelerin halen istenilen düzeye ulaşmadığı görüldü. Faaliyet endeksinde ekim ayında görülen yüzde 1,6’lık yükseliş olumlu bulunsa da yalnızca faaliyet endeksinin 100 eşik değerinin üzerine çıkması, ekim ayında hazır beton ve inşaat sektörlerinin kısmen hızlandığını gösterdi. Hazır beton faaliyet endeksinin 4 aylık gelişme trendi incelendiğinde ise sektörde yükselen bir trend yakalanamadığı, oldukça dalgalı bir seyir izlediği görüldü.

İnşaat ve hazır betonda kısmi iyileşme
Türkiye Hazır Beton Birliğinin Hazır Beton Endeksi’ne göre, ekim ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretiminde kısmi bir hareketlenme yaşandı. Ankete katılan firmaların yüzde 37’si Ekim ayında satışlarının artmış olduğunu belirtti. Firmaların yüzde 50’si ise satışlarının aynı kaldığını söyledi.

Tahsilatlarda sorun devam ediyor
Dikkat çekici en önemli noktalardan biri de ekim ayında tahsilat sürecinde bozulma yaşandığını dile getirenlerin oranının yüzde 53 çıkması oldu. Eylül ayında bu oranın yüzde 62 olduğu düşünüldüğünde ödemelerde sorun devam etmekle birlikte kısmi iyileşme anlamını taşıdı.

Güven Endeksi’nde artış sınırlı kaldı
Güven Endeksi geçtiğimiz eylül ayına göre yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Güven Endeksi’nindiğer endekslere kıyasla daha küçük bir artış göstermesinin arkasında özellikle ankete katılanların yüzde 57’sinden fazlasının yeni yatırım yapmayı düşünmemesi yattı. Yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı yüzde 13 iken istihdamda azalma yaşanacağını düşünenlerin oranı yüzde 10’da kaldı.

Beklenti Endeksi negatif seyretti
Beklenti Endeksi eylül ayına göre negatif yönde seyretti. Anket katılımcılarının yüzde 50’sinin önümüzdeki aylarda satışların düşeceğini belirtmesi, beklenti endeksinin yüzde 0,2 düşmesine neden oldu.

Hazır Beton Endeksi
Yüzde 0,6’lık sınırlı bir artış gerçekleşen Hazır Beton Endeksi, yüzde 99.71 noktasına ulaşarak güven seviyesi olarak kabul edilen 100 barajına yaklaştı.

Grafik-1: Endeks Değerleri


Hazır Beton Endeksi Hakkında
Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.
Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

 


Yukarı Çık