THBB

İnşaat sektöründeki durgunluk devam ediyor

Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Hazır Beton Endeksi”nin 2016 Eylül Ayı Raporu’nu açıkladı. Faaliyet ve beklenti endekslerinde yaşanan düşüşle birlikte beton endeksi de geriledi.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Ağustos ayında faaliyet anlamında hız kazanan hazır beton sektörü, Eylül ayında frene bastı. Faaliyet, beklenti ve güven endeksinde yaşanan dalgalanma sonucunda Hazır Beton Endeksi, Eylül ayını güven seviyesi olarak kabul edilen 100 barajının altında 99.16 noktasında tamamladı.

Faaliyet endeksi yüzde 2 daraldı

Ankete katılan firmaların yüzde 56’sı Eylül ayında satışların azaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 62’lik bölümü de Eylül’de tahsilât sürecinde bozulma yaşandığını dile getirdi. Bu olumsuz gelişmelerle birlikte faaliyet endeksinde yüzde 2’lik daralma meydana geldi.

Katılımcıların yüzde 75’inden fazlasının yeni bir yatırımı ve istihdamı düşünmemesi güven endeksinin aynı seviyede kalmasında önemli rol oynadı.

Ankete katılanların yüzde 38’i satışların önümüzdeki üç ay içerisinde azalacağını düşünüyor. Bu tablo, beklenti endeksinin de olumsuz yönde dalgalanmasına neden oldu.

Üreticiler, hazır beton sektörüne güveniyor

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin hazırladığı, Hazır Beton Endeksi’nde beklentinin düşmeye devam etmesi inşaat sektöründeki durgunluğun devam ettiğini gösteriyor. Güven endeksinin sabit kalması ise, inşaat sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen, hazır beton üreticilerinin sektöre olan güvenlerini yitirmediklerini kanıtlıyor.

 

Grafik-1: Endeks Değerleri

 

Hazır Beton Endeksi Hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.

Türkiye genelinde her ay 75 hazır beton üreticisi firma ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor.Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının, geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları,Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Beton Endeksi ileendekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.


Yukarı Çık