THBB

Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma

Merkezi Projesi İçin Teçhizat Mal Alımı İhale İlanı

 

     Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği’nde “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” için

    Lot1: Beton Fiziksel ve Mekanik Deney Ekipmanları

    Lot2: Betonun Ultrasonik Muayene Ekipmanı

    Lot3: Test Cihazlarının Kalibrasyon ve Doğrulama Ekipmanı

    Lot4: Betonun Donatı İçeriği Analiz Ekipmanı

    Lot5: Atomik Absorpsiyon Test Ekipmanları

    Lot6: Beton Petrografisi Analiz Ekipmanları

olmak üzere 6 lot halinde bir teçhizat mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

 

    İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Sok. K Plaza No:2 Kat:3 Kavacık Beykoz / İstanbul adresinden veya www.thbb.org ile http://istka.org.tr  internet adreslerinden temin edilebilir.

İstekliler her bir LOT için kendi teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak şartıyla geçici teminat vereceklerdir. 

    Teklif teslimi için son tarih ve saati: 27.02.2019 - 09:30 

    Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.thbb.org  ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır. 

    Teklifler, 27.02.2019 – 09:30ve Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Sok. K Plaza No:2 Kat:3 Kavacık Beykoz / İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır. 

İhale dosyasını word olarak indirmek için buraya, PDF olarak indirmek için buraya tıklayınız.


Yukarı Çık