THBB

Yavuz IŞIK
ERMCO ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President of ERMCO and THBB

Dergimizin önceki sayısında hazır beton sektörünü “Beton İstanbul 2017”de buluşturacağımızı duyurmuştuk. Bu sayımızda ise Beton İstanbul Kongre ve Fuarı ile ilgili değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak üyelerimizin ve hazır beton sektörüyle ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğiyle bir kongre ve fuarımızı daha başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün hazır beton üretim miktarı açısından Avrupa’nın yıldızı konumunda olan bir ülkeyiz. Bu konumumuzu daha da güçlendirmek ve dünyada referans bir ülke konumuna ulaşmak için firmalar arası bilgi alışverişinin yanı sıra, sektörümüzün vizyonunu ve yol haritasını belirlemek açısından da çok önemli bir buluşma olan Hazır Beton Kongrelerini ve Fuarlarını yıllardır düzenliyoruz.

Kongre ve Fuarımızın sonuncusunu nisan ayında İstanbul’da düzenledik. Beton İstanbul 2017 Kongresi ve Fuarı öncesi kapsamlı bir tanıtım çalışması yaptık. Bakanlıklar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, belediyeler, üniversiteler başta olmak üzere ilgili tüm resmi kurumlara, hazır beton sektörünün ve ilgili tüm sektörlerin temsilcilerine, sektörümüzle ilgili tüm birliklere, derneklere davetiye, afiş, kongre programı göndererek ve şahsen arayarak yaklaşık 20 bin kişiyi Beton İstanbul 2017’ye davet ettik.

13 Nisan 2017 tarihinde İFM’de düzenlediğimiz törenler ile Kongre ve Fuarımızın açılışını yaptık. Törenlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk, üyelerimiz, akademisyenler, araştırmacılar, hazır beton sektörünün ve yan sanayi firmalarının temsilcileri katıldı.

13-14 Nisan 2017 tarihlerinde beşincisini gerçekleştirdiğimiz Beton İstanbul 2017 Kongresi’ni, bugüne kadar beton alanında yaptığı akademik çalışmalar, kongre organizasyonları ve yayımlamış olduğu kitap ve makaleleriyle sektörümüze çok değerli katkılar sunmuş olan değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Saim Akyüz onuruna düzenledik. Kongre’de; beton bileşenleri, üretimde ve yerinde nitelik denetimi, özel betonlar, özel projelerde beton tasarım ve çözümleri, beton üretiminde geri kazanım ve geri dönüşüm, beton yollar ve karayolu beton güvenlik yapıları, beton teknolojisinde son gelişmeler başlıkları altında sektörün gelişimine katkı sağlayacak 64 bildiri iki gün boyunca iki ayrı salonda 13 oturumda sunuldu. Kongre’yi akademisyenler ve araştırmacıların yanı sıra hazır beton sektörünün ve yan sanayi firmalarının temsilcilerinden oluşan 440 delege takip etti. Beton İstanbul 2017 Kongresi ile beton alanında yeniliklere imza atan akademisyenlerimizi, sektör ve devlet temsilcilerini bir kez daha bir araya getirmekten dolayı mutluluk duyduk. 1995 ve 2015 yıllarında ERMCO Avrupa Hazır Beton Kongrelerini İstanbul’da gerçekleştiren Birliğimiz 2004 yılından bu yana da ulusal hazır beton kongreleri düzenlemektedir. Beton İstanbul 2017 Kongresi ise Türkiye Hazır Beton Birliğinin ulusal olarak düzenlediği beşinci kongre oldu. Gurur duyarak söylüyorum ki Hazır Beton Kongresi; bu alanda düzenlenen en prestijli kongrelerden biridir. Bu vesileyle bir kez daha, Kongre Bilim Kurulu’na; Kongre’de bildiri sunan değerli araştırmacılara, Kongre katılımcılarına ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.

Kongre ile eş zamanlı olarak düzenlediğimiz “Beton İstanbul 2017 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” ile de yılın en önemli sektörel buluşmasını başarıyla gerçekleştirdik. 13- 15 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlediğimiz Beton İstanbul 2017 Fuarı’nda 64 firma 150 marka ile temsil edildi. Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz fuarımıza ilgi diğer yıllarda olduğu gibi yoğundu. İstanbul dışındaki 54 ilden ziyaretçinin geldiği Fuarımızı yurt dışından ise Avusturya, Azerbaycan, Cezayir, Filistin, Gürcistan, İngiltere, İran, Kıbrıs, Libya, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Rusya’dan gelen ziyaretçiler takip etti. Fuar katılımcılarının; hedef kitlesiyle buluşması, yeni ürünlerini tanıtması, mevcut müşterileriyle bir araya gelirken yeni iş bağlantıları kurmaları, yeni satış anlaşmaları yaparak fuardan mutlu ayrılmaları bizleri de sevindirdi. Fuar katılımcılarına, üyelerimize; Beton İstanbul 2017 Fuarımızı destekleyen, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneğine bir kez daha teşekkür ediyorum. 2018 yılında İzmir’de düzenleyeceğimiz Beton İzmir 2018 Fuarı’nda tekrar görüşmeyi diliyorum.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. ERMCO Başkanı olarak Türkiye’deki beton üreticilerinin taleplerini ve gündemlerini Avrupa’daki yetkililere iletirken Avrupa Birliği ülkelerinde oluşturulan beton politikalarına katkıda bulunuyor ve yön veriyoruz. Son olarak mart ayında, ERMCO Yönetim Kurulu toplantısı ile Teknik Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarına iştirak ettik. Bu toplantılarda global ölçekte sektörümüzü etkileyen konular görüşüldü. ERMCO Teknik Komitesi’nin gündem maddelerinden biri olan geri dönüşüm agregalarıyla ilgili yapılmakta olan çalışmalara Türkiye olarak öncülük ediyoruz. ERMCO Sürdürülebilirlik Komitesi’nde ise Türkiye olarak gündeme getirdiğimiz Çevresel Ürün Beyanı konusunu koordine ediyoruz.

Bildiğiniz üzere mart ayının sonunda, 3 ay gecikmeli olarak 2016 yılı büyüme rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlar gösteriyor ki Türkiye ekonomisi, 2016 yılının tamamında yüzde 2,9’luk büyümeyi başarmıştır. Bu başarının arkasında hiç kuşkusuz imalatın ve üretimin çok büyük bir katkısı bulunmaktadır. Bu itici güçlerden biri de Türk inşaat sektörüdür. Hazır beton sektörünün de girdi sağladığı inşaat sektörü, 2016 yılını reel olarak yüzde 7,2 gibi önemli bir büyüme ile tamamlamıştır. 2016 yılındaki bu rakam Türkiye geneli olan yüzde 2,9 ile karşılaştırıldığında yüksek görünmektedir. Ancak inşaat sanayinin küresel kriz yılı olan 2009 sonrasındaki büyüme oranları incelendiğinde, 2016 yılındaki bu rakamın ortalamaya yakın olduğu anlaşılacaktır. Ancak 2016 yılında yaşadıklarımızı düşünürsek inşaat sektörünün bu rakamı yakalamasının ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinin büyüme dinamosu niteliğinde olan inşaat sektörü, kriz yılı olan 2009 sonrasında 2016 yılına kadar GSYH yıllık ortalama artış hızı yüzde 7 iken inşaat sektörünün reel büyüme oranı yüzde 12 olmuştur. İnşaat sektörü büyüdükçe Türkiye ekonomisinin büyümesi de hızlanmaktadır. 2016 senesindeki büyümenin detayları incelendiğinde iç tüketimin ön plana çıktığı görülmektedir. 2016 yılının tamamında dış ticaretin büyümeye pozitif katkı vermemiş olmasına rağmen özellikle kamu harcamalarındaki artış ile birlikte önemli bir büyüme oranı yakalanmış görünmektedir. 2017 senesinde de kamu yatırımlarının yüksek seyredeceği anlaşılmaktadır. Ancak bu noktada sizlerin dikkatini çok önemli olduğunu düşündüğüm birkaç noktaya çekmek istiyorum. 16 Nisan referandumunu geride bıraktık. Bu referandum öncesinde siyasi irade, ekonomiyi rahatlatmak ve büyütmek adına çok ciddi tedbirleri hayata geçirdi. Kamuya olan borçlar ötelendi, genişletici maliye politikasının tüm araçları uygulamaya kondu. Bugüne kadar bu tespiti kimse yapmadı ancak incelendiğinde görülecektir ki, referandum kararından sonra uygulamaya konulan tedbirler, küresel krizin Türkiye’yi etkilediği 2009 yılında alınan tedbirlerden daha fazladır ve etkilidir. Bu tedbirlerin yansıması ise Türkiye Hazır Beton Birliği olarak her ay düzenli olarak hazırladığımız; sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediğimiz “Hazır Beton Endeksi”nin 2017 Nisan Ayı Raporu’nda açık bir şekilde görülmektedir. Rapora göre 2016 yılının aralık ayından bu yana artış gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi değerlerinin yükselmesinin önemli olduğu ve sektörün beklentisinin halen yüksek olduğu görülmektedir. Hazır Beton Güven Endeksi hariç diğer endeksler nisan ayında 101 değeri üzerinde gerçekleşmiştir. Nisan ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin yükselerek Hazır Beton Beklenti Endeksi’ni yakalaması, hazır beton ve inşaat faaliyetlerindeki ivmeyi ortaya koymaktadır. 16 Nisan referandumu sonrasında inşaat faaliyetlerinin ivmelenmesi, piyasa aktörlerinin ekonomiden beklentilerinin yükseldiğine işaret etmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde hükûmetimizin inşaat sektörünü desteklemeye yönelik yerinde hamleleri, bugün inşaat ve hazır beton sektörlerinin yoluna devam etmesini sağlamıştır. Geçen sene ocak-mart döneminde 46 milyon TL fazla veren bütçe, 2017 yılı ocak-mart döneminde 14,9 milyar TL açık vermiştir. Bu politikalar bir noktada dengelemeyi gerekli kılacaktır ki bu durumda zaten halen tam olarak rayına oturmamış olan iç talep de daralma yaratacaktır.

2017 yılı hem Türkiye ekonomisi hem de küresel ekonomi açısından önemli belirsizlikleri içermektedir. İçinde bulunduğumuz belirsizlik ortamında, ekonomi aktörleri olarak bizlerin tedbirli olmamız; ekonomi yönetimi açısından ise eskisinden çok daha aktif ve dümen tutan bir konumda olmamız gerekmektedir.


Yukarı Çık