THBB

Günümüz ekonomi koşullarında başta hazır beton firmaları olmak üzere tüm girişimcilerimizin rekabetçi olmaları yalnızca firmalarımız açısından değil aynı zamanda Türkiye ekonomisinin küresel gücü açısından da önemlidir. Bu nedenle piyasadaki rekabetten beklenen faydanın doğması için hayata geçirilen Türk Rekabet Kanunu’nu uygulamakla sorumlu olan Rekabet Kurumunun sahip olduğu “rekabetin korunması ve geliştirilmesi misyonu” yalnızca Rekabet Kurumunun sorumluluğunda gerçekleştirilemeyecek kadar önemli ve kapsamlı bir konudur.

Rekabetçi düzenin kurumsallaşması noktasında kamu kurum ve kuruluşları kadar sektörel kuruluşlara da büyük iş düştüğü kanaatindeyiz. “Adil oyun kurallarına” riayet edilen piyasalarda uzun vadede rekabet gücünün yükselmesi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bunun için çatı kuruluşu niteliğinde sektörel kuruluşlar, üyelerinin faaliyet gösterdiği piyasalarda rekabetçi yapının tesis edilmesi adına bir misyon yüklenmelidir.

Başta Birliğimiz üyesi tesisler olmak üzere piyasadaki tüm hazır beton firmalarının rekabet mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları, mevzuata uyum noktasında kurumsal adımlar atmaları, rekabetçi bir düzenin tesisinde en az Rekabet Kurumunun kararları ve faaliyetleri kadar önemlidir.      

Rekabet Kanunu’nda tanımlanmış olan ve rekabeti kısıtlayan teşebbüslere verilmesi öngörülen idari para cezalarına maruz kalmadan tüm hazır beton üreticilerinin mevzuata uygun, rekabetçi bir piyasa yapısı içerisinde faaliyet göstermeleri için Türkiye Hazır Beton Birliği, sektöre yönelik “Rekabet Uyum Programı” başlatmıştır.

Hazır beton üreticilerinin bir anlamda kendi kendilerini değerlendirme ve denetlemelerine imkân tanıyan “Rekabet Uyum Programı” kapsamında Birliğimiz şirketlerimize yönelik rekabet hukuku eğitimleri, bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.

Daha da önemlisi, hazır beton üreticilerinin günlük rutin işleri de dâhil olmak üzere her noktada Rekabet Hukuku’na aykırı eylem ve kararlardan kaçınmalarını sağlamaya yönelik olarak Birliğimiz bünyesinde “Rekabet Danışma Hattı” kurulmuştur. Hazır beton üreticilerinin piyasadaki rekabetçi yapıya etki etme olasılığı olduğunu düşündükleri, şüphe ettikleri her noktada danışabilecekleri bu hat üzerinden firmalarımıza 7/24 bilgilendirme yapılacaktır. Bu şekilde olası ihlallerin önüne geçilebileceği gibi aynı zamanda beton üreticilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları, sorunun ortaya çıktığı anda çözüme kavuşturmaları da mümkün olabilecektir.

Hazır beton üreticileri, Rekabet Hukuku’na ilişkin her konuda danışmaları için hizmet sunan 0530 355 10 42 numaralı hattımız üzerinden talep edecekleri bilgiye anında ulaşabilecektir.

Her bir beton üreticimizin Rekabet Hukuku’na tam uyum sağlaması misyonu ile hareket eden Türkiye Hazır Beton Birliği olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle, ülkemiz ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörünün en temel kolu olan hazır beton sektörünün temsilcisi olarak adil bir rekabetin sağlandığı piyasada ülkemizin güvenli ve sağlam yapılaşması için kaliteli beton üretmeye devam edeceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

 

Yavuz IŞIK
Türkiye Hazır Beton Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı


Yukarı Çık