THBB

Yavuz IŞIK
ERMCO ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President of ERMCO and THBB

Bu köşede sizlere iki ayda bir Birliğimizin ulusal ve uluslararası çalışmalarını, hazır beton sektörü ve inşaat sektörü ile ilgili ekonomik değerlendirmelerimi paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere her ay açıkladığımız Hazır Beton Endeksi ile inşaat sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hazır beton sektörü, inşaat sektörüne girdi sağlayan bir sektör olduğu için, inşaat faaliyetlerindeki dalgalanmalardan maalesef doğrudan etkilenmektedir. Bildiğiniz üzere inşaat sektörü bu yıl önemli bir performans ortaya koymaktadır. Zira TÜİK tarafından açıklanan millî gelir hesabına göre, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6’lık büyüme rakamını inşaat sektörü ikinci çeyrekte yüzde 6,8’e çıkarmayı başarmıştır. İlk 6 aylık büyüme rakamlarında Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisinde 3. sırada yer almasında inşaat sektörünün gelişmesinin etkisi çok büyüktür. Geride bıraktığımız 3. çeyrekte inşaat sektörünün ne yönde hareket ettiğini henüz resmî rakamlarda göremiyoruz. Ancak Hazır Beton Endeksi çalışması sonuçları bize bu konuda ipucu vermektedir. Buna göre temmuz ve ağustos ayında hazır beton üretimi arttıktan sonra, eylül ayında düşüş göstermiş olmasına rağmen halen endeks değeri olarak eşik değerin üzerinde görünmektedir. Bu kapsamda inşaat sektöründe ve hazır beton sektöründe ilerlemenin devam ettiği öngörülmektedir. Yılın 3. çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstermesini bekliyoruz.

Sektörümüzü ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip ederek üyelerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” ile hazır beton üreten firmalarının, araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere işletmelerine gelen akaryakıt miktarı yıllık 50 tonu geçtiği sürece asgari Alıcı+Boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması zorunlu hale geldi. Bu Yönergeye göre TFMB alan işletmelerin “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Hakkında Tebliğ”i kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma veya hizmet alma zorunluluğu bulunmaktadır. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmesine ilişkin yönerge 2014 yılında yürürlüğe girerken 2015 yılından itibaren de TMFB alma zorunluluğu başlamıştır. Bu yönergeye göre, muafiyetlerin kalkması ile denetimlerin artacağı 1 Ocak 2018 tarihinden önce hazır beton üreticilerinin yasal zorunluluklara uygun çalışma yapması gerekmektedir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almayan işletmelerin bakanlıkça yapılan denetimlerde tespit edilmesi durumunda cezai işleme maruz kalması beklenmektedir. Bu doğrultuda, üyelerimizin herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak ve üyelerimizi izlemesi gereken yol konusunda aydınlatmak için eylül ayında bir seminer düzenledik. Seminerimize katılan üyelerimizi, hazır beton firmalarının gerçekleştirmeleri gereken çalışmalar hakkında bilgilendirdik.

THBB olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir gelişmeye daha öncülük ediyoruz. Üye firmaların tesislerindeki tüm çalışanların özel bir iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçirilmesi hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uyumlu hazır beton sektörüne yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim içeriği hazırladık. Hazırlanan eğitim dokümanları ve eklerini 30 adet video ile zenginleştirilerek daha verimli hale getirdik. Hazırladığımız bu özel eğitim içeriğini kullanarak ekim ayından itibaren 3 ayrı gruba birer günlük eğiticinin eğitimi semineri düzenlemeye başladık. Bu özel eğitimlerle üye firmaların hazır beton tesislerinde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu personellerin eğitilmesini ve bu eğitmenlerin çalıştıkları tesislerdeki personeli bu özel içeriği kullanarak eğitmesini hedefliyoruz. Yapılan çalışma sonunda Birliğimiz üyesi 87 firmanın 18 binden fazla çalışanını iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmiş olacağız. Hazır beton sektörüne yönelik olarak eğitim dokümanı hazırlanması ve sonrasında eğitim verilmesi vesilesiyle sektörümüzde iş sağlığı ve işçi güvenliği uygulamaları konusundaki hassasiyeti artırmayı ve insana verilen değerin altını çizmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmamız hazır beton ve ilgili sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının artmasına katkı sağlayacak.

Kaliteli beton üretimi ve beton uygulamasının doğru yapılması amacıyla üyelerimizin katkılarıyla düzenlediğimiz “Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları” seminerlerine devam ediyoruz. İstanbul, Gaziantep, Samsun, Bodrum ve Malatya’da düzenlediğimiz seminerlerin sonuncusunu ekim ayında Tekirdağ’da gerçekleştirdik. Gittiğimiz illerde müteahhitlerimiz, mühendislerimiz, mimarlarımız başta olmak üzere ilgili tüm kesimleri bilgilendirirken üyelerimizle bir araya geliyor; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerimiz, yerel yönetimlerimiz, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası başta olmak üzere mesleki kuruluşlarla iletişimimizi güçlendiriyoruz. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesinde düzenlediğimiz son seminerimizde değerli akademisyenlerimiz ve inşaat mühendisliği öğrencileri ile bir araya gelme imkânı bulduk. Sektörümüzün gelişmesine çok büyük katkı sağlayan bu seminerlerimizi farklı illerimizde düzenlemeye devam edeceğiz.

Birliğimizin faaliyetlerinin planlandığı, sektörümüzün sorunlarının konuşulup tartışıldığı ve çözüm önerilerinin getirildiği komitelerimiz belirli aralıklarla bir araya gelmeye devam etmektedir. Geçtiğimiz eylül ayında Teknik Komite toplantısı ile Çevre ve İş Güvenliği Komitesi toplantıları gerçekleşti. THBB Komite üyelerinin, ekim ayında internet üzerinden organize edilen ERMCO Teknik ve Sürdürülebilirlik Komitelerinin toplantılarının gündem maddeleriyle ilgili görüşlerini aldık.

Sektörümüzün temsilcisi olarak sektörde yaşanan sorunların çözümü için girişimlerde bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere, üyelerimiz için hazır beton santrallerinin taşıması gereken özellikler ile ilgili bir teknik doküman hazırlamak üzere çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda Birliğimizin kurduğu, üyelerimizin ve hazır beton santrali firmalarının temsilcilerinden oluşan Komisyon, ekim ayında yaptığı ikinci toplantı ile çalışmalarına devam etti.

THBB’nin, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Sistem Operatörü”; KGS’nin de Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Belgelendirme Kuruluşu” olarak atanması sonrasında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sistemin ülkemizde aktif olması amacıyla gerekli dokümanların adaptasyonu için ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, üye firmalarımızın temsilcilerinden oluşan Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Türkiye Teknik Komitesi’ni kurduk ve iki toplantı düzenledik. Beton üreticilerimizin, betonda sürdürülebilirlik konusunu ve ülkemize getirdiğimiz belgelendirme sistemini yakından takip etmesini bekliyorum.

Yurt dışında ülkemizi ve sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Son olarak ekim ayında, 2016’dan bu yana başkanlığını yaptığım Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO), Lizbon’da gerçekleştirilen Strateji ve Gelişim Komitesi toplantısı ile Yönetim Kurulu toplantısına katıldık. ERMCO Yönetim Kurulu toplantısında, Türkiye Hazır Beton Birliği olarak aktif olarak görevler üstlendiğimiz ERMCO komitelerinin yaptığı çalışmaları değerlendirdik. Toplantıda, 2018 yılında Oslo’da yapılacak ve hazırlıkları devam eden ERMCO Kongresi’ni de görüştük. Yakından takip edeceğimiz bu kongre hazır beton sektörü için dünya çapında önemli bir kilometre taşı olacak.

Ülkemiz kaliteli beton üretimi konusunda birçok ülkeyi geride bırakarak ön sıralarda yerini almaktadır. Birlik olarak bu konumumuzu daha da güçlendirmek ve dünyada sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemiz ile referans ülke konumumuzu sürdürmek için sektörel diyalog ve işbirliğinin çok önemli olduğuna inanmaktayız. Bu doğrultuda, firmalar arası bilgi alışverişinin yanı sıra, sektörümüzün vizyonunu ve yol haritasını belirlemek açısından da çok önemli bir buluşma olan Beton İzmir 2018 Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nı gerçekleştirmek üzere yola çıktık. 25-28 Nisan 2018 tarihleri arasında 10.sunu düzenleyeceğimiz fuarımızda hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar sergilenecek. Avrupa Hazır Beton Birliği, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği tarafından desteklenen Beton İzmir 2018 Fuar’ını önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan çok sayıda profesyonel katılımcı ziyaret edecek. Birliğimizin temsilcisi olarak, inşaat, hazır beton ve ilgili tüm sektörleri aynı çatı altında buluşturacak olan fuarımıza ilgili tüm firma yetkililerini katılmaya ve sektördeki son gelişmeleri takip etmeye davet ediyorum.

 

 

 


Yukarı Çık