THBB

YAPI DENETİM LABORATUVARLARI NUMUNE TOPLAMA ELEMANI SERTİFİKA EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI

 

EĞİTİMİN AMACI: 

13.06.2018 tarih ve 30450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin EK 2 3.3. Maddesi gereğince T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Laboratuvarlarında çalışan/çalışacak olan personelin ilgili standartlar ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatları doğrultusunda eğitilmesi ve sertifikalandırılması amaçlanmıştır.

 

EĞİTİM TARİHİ: 14.03.2019 

SAAT: 09.30-17.30 ( 8 saat) 

EĞİTİM YERİ: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark B2 Blok Pisagor Toplantı Salonu Esenler / İstanbul 

EĞİTİM ÜCRETİ: 300 TL+%18 KDV

 

EĞİTİM İÇERİĞİ: 

Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS)  

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ 18.12.2018

 

Beton Deneyleri 

 • TSEN 12350-1: Taze Betondan Numune Alma
 • TS EN 12350-2: Taze Beton Deneyleri/ Çökme (Slump) deneyleri
 • TS EN 12390-1: Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 1: Deney Numunesi ve Kalıplarının Şekil, Boyut ve Diğer Özellikler
 • TS EN 12390-2: Sertleşmiş Beton Deneyleri-Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Numunelerin Kürü
 • TS EN 12390-3: Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini
 • TS EN 206: Beton-Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk
 • TS 13515: TS EN 206‘nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standart     
 • Beton irsaliyesi
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015/04 sayılı genelge, 01.08.2013 tarih ve 2013/28 no.lu genelge

 

Beton Numune Alma ve Karot Uygulamaları 

 • Türkiye Hazır Beton Birliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarında “Beton Numune ve Karot Alma İşlemi” uygulamalı olarak anlatılacaktır.

 

Karot ve Schmidth Çekici 

 • TS EN 12504-1     Beton- Yapıda Beton Deneyleri- Bölüm 1: Karot Numuneler- Karot alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini
 • TS EN 12504-2     Yapılarda Beton Deneyleri- Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler – Geri Sıçrama Değerinin Tayini
 • TS EN 13791 Yapılar ve Ön Dökümlü Beton Bileşenlerde Yerinde Basınç Dayanımı Tayini
 • TS 13685 Basınç Dayanımının Yapılar ve Ön Dökümlü Beton Bileşenlerinde Yerinde Tayini-TS EN 13791’in Uygulanmasına Yönelik Tamamlayıcı Standart

 

Betonarme Donatı Çeliği 

 • TS 708    Çelik - Betonarme İçin - Donatı Çeliği
 • TS  4559     Beton Çelik Hasırları 

 

Eğitime Katılacak Kişilerde Aranacak Şartlar: 

 • Yapı denetim laboratuvarında çalışan/çalışacak en az lise mezunu kişiler

 

EĞİTİM KONTENJANI: 20 kişi

 

EĞİTİM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: 

 • Laboratuvar numune toplama eğitimi kayıt formu
 • Diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Eğitim ücretini yatırdığını dair dekont
 • Eğitime devam zorunludur

Yukarı Çık