THBB

GENEL KURUL İLANI

TÜRKİYE HAZIR BETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Derneğimiz 32.Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı; 317. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar uyarınca ekteki Gündeme göre 28 Şubat 2019 Perşembe günü saat 14.00’te İstanbul Kavacık’taki Dernek Merkezi’nde yapılacaktır. Belirtilen tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı 06 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 14.00’te aynı yerde ve aynı gündem ile yapılacaktır.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                                       Yavuz IŞIK

                                                                                                                                             Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

32. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

28/02/2019

1. Açılış ve Yoklama,

2. Başkanlık Divanı’nın seçimi, Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4. a. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

    b. Derneğin 2018 yılı Gelir - Gider hesaplarının Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

    c. KGS İktisadi İşletmesinin 2018 yılı Gelir - Gider hesaplarının Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

    d. Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesinin 2018 yılı Gelir- Gider

        hesaplarının Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

5. Denetim Kurulu Raporlarının okunması,

6. Okunan raporların görüşülmesi ve kabulü,

7. Yönetim Kurulu’nun ibrasının Genel Kurul’un onayına sunulması,

8. Denetim Kurulu’nun ibrasının Genel Kurul’un onayına sunulması,

9. a. Derneğin 2019 yılı Bütçesi’nin ve çalışma programının görüşülmesi, karara bağlanması,

    b. KGS İktisadi İşletmesinin 2019 yılı Bütçesi’nin görüşülmesi, karara bağlanması,

    c. THBB İktisadi İşletmesinin 2019 yılı Bütçesi’nin görüşülmesi, karara bağlanması,

10. Yönetim Kurulu’na fasıllar arası harcama yetkisi verilmesinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

11. 2019 yılı aylık üyelik aidatı ve üyelik giriş aidatının tespiti,

12. THBB Markasının kullanılması karşılığı araç başına bedel alınması için Yönetim Kurulu’na yetki

       verilmesinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

13. Derneğe gayrimenkul alımı ve bedelinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki

       verilmesi hususunun görüşülmesi, karara bağlanması,

14. Dernek 33. ve 34. Dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi 

15. Dilekler ve kapanış.

 

 

 

 

 

 

 


Yukarı Çık