THBB

İnşaatın 6 Aylık Yükseliş Seyri Son Buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2023 Kasım Ayı Raporu’nu açıkladı. Faaliyet Endeksi 6 aydır pozitif tarafta iken kasım ayında daralarak negatif tarafa geçmiştir. Hem Beklenti hem de Güven Endeksi kasım ayında aşağı yönlü hareket etmiştir. Endeks değerlerinin tamamında görülen azalma sonrasında Hazır Beton Endeksi eşik değerin altına inmiştir.            

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergedir.

Hazır Beton Endeksi 2023 Kasım Ayı Raporu’na göre, Faaliyet Endeksi 6 aydır pozitif tarafta iken kasım ayında negatif tarafa geçerek son 6 aydır süregelen olumlu gidişatı devam ettirememiştir. Hem Beklenti hem de Güven Endeksi kasım ayında aşağı yönlü hareket etmiştir. Beklenti Endeksinin 4 aydır düşük seyretmesi faaliyetteki hareketin devam etmesini zorlaştıracak bir unsur olarak karşımıza çıkıyordu. Nitekim kasım ayında söz konusu hususun gerçekleştiği görülmektedir. Her 3 endeks de hem azalmış hem de eşik değerin altına gerilemiştir. Endeks değerlerinin tamamında görülen azalma sonrasında Hazır Beton Endeksi eşik değerin altına inmiştir.       

Geride bıraktığımız kasım ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumdadır. En fazla daralma Faaliyette, en az daralma ise Güven Endeksi’nde olmuştur.

 Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Faaliyet Endeksi 6 aydır pozitif tarafta iken kasım ayında daralarak negatif tarafa geçmiştir. Hem Beklenti hem de Güven Endeksi kasım ayında aşağı yönlü hareket etmiştir. Endeks değerlerinin tamamında görülen azalma sonrasında hazır beton endeksi eşik değerin altına inmiştir.” dedi.

 Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan THBB Başkanı Yavuz Işık, “Kasım ayında başlayan yavaşlamanın gerekçelerinin iyi irdelenmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere inşaat sektörünü harekete geçirecek mekanizmaların ötesinde seçici (selektif) kredi politikası ile konut kredilerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yükselen faiz hadleri, finans kuruluşlarının kredi kullandırma konusunda isteksiz olmaları sonucunda ipotekli konut satışları olumsuz etkilenmeye devam etmektedir.” dedi.  

Grafik 1: Endeks Değerleri

Grafik 2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)

 

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 8 soru soruluyor. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanıyor. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılıyor. Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks oluşturuluyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi ediniliyor. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

 

Türkiye Hazır Beton Birliği hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası amacıyla standartlara uygun beton üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaşması ve ülkemizde kaliteli, dayanıklı, yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. THBB, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council) üyesi; Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü”dür. THBB’ye üye olacak şirketlerin bütün hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olarak KGS Uygunluk Belgesi alması, uygun laboratuvar bulundurması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.

Basın bültenlerimizi indirmek için burayı tıklayınız…


Yukarı Çık