THBB


1980'li yılların sonlarına doğru geleneksel beton üretiminden hazır betona geçişle beraber ortaya çıkan önemli bir husus, standart dışı ve düşük kaliteli hazır beton üretimi olmuştur. Bunun önlenmesi için hazır betonun üretim yerinde denetimi amacıyla Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından 1995 yılında "Kalite Güvence Sistemi (KGS)" kurulmuştur. 

Kalite Güvence Sistemi'nin kuruluş hedefi, hazır betonun, standardlara uygun olarak üretilmiş olması sağlanması ve üretim sistemi denetlenmiş bu betonun kullanılması ile topraklarının büyük bölümü deprem riski altında olan ülkemizde yapı kalitesinin artırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

Kalite Güvence Sistemi, hazır betonda 1995 yılında başladığı faaliyetlerini 2004 yılında yeniden yapılandırarak KGS İktisadi İşletmesi adı altında sürdürmektedir. KGS İktisadi İşletmesi'nin yönetimi için "Kalite Güvence Sistemi Kurulu" adı altında tarafsız bir kurul oluşturulmuştur. Kurul, hiçbir ilgili tarafın çoğunluk olmadığı bağımsız bir yapıya sahiptir.


Kalite Güvence Sistemi Kurulu, alt organizasyonlarıyla beraber KGS'nin tüm faaliyetlerinin yönetileceği mercidir. Kalite Güvence Sistemi Kurulu'nun, kendi içinden üyeler ile konu ile ilgili uzmanların oluşturduğu İcra Komitesi, Tarafsızlık Komitesi, Belgelendirme Komitesi, Bilimsel Danışma Komitesi, Belgelendirme İtiraz Komitesi, Denetleme Komitesi ile Müşteri ve Tüketici Şikayetleri Komitesi adı altındaki komiteleri bulunmaktadır. Bütün bu işleyişin sürdürülmesi, kurulan Kalite Güvence Sistem Müdürlüğü ile sağlanmaktadır. Kalite Güvence Sistem Müdürlüğü; Müdür, Uzmanlar ve Ürün Tetkiki Ekibi'nden oluşmaktadır. Ayrıca çoğunlukla Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden bu konuda en yetkin öğretim üyelerinden oluşan 30 kişilik bir Tetkikçi Havuzu bulunmaktadır. KGS tarafından üretim yerlerinden gerçekleştirilen sistem tetkikleri bu tetkikçiler tarafından yapılmaktadır.

KGS'nin, yetkinliği, yeterliliği ve tarafsızlığı, TS EN 45011 "Ürün Belgelendirme Kuruluşları için Genel Şartlar" ve TS EN ISO/IEC 17021 "Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar" Standartlarından yararlanılarak oluşturulmuş ve Şubat 2007'de Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite edilmiş bir ürün belgelendirme kuruluşu olmuştur.

KGS 2008 yılında, hazır betonda kalite seviyesinin yükseltilmesi amacıyla sürdürdüğü faaliyetlerine betonu oluşturan ürünlerde denetim ve belgelendirmeyi de ilave etmiştir. Bu ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)'ne göre "CE İşaretlemesi"ne tabi olması ve Yönetmeliğin 01.01.2007'den itibaren Türkiye'de zorunlu yürürlükte olması sebebiyle KGS çalışmalarını bu yönde sürdürmüş ve Nisan 2008 itibariyle AB Komisyonu tarafından "CE İşaretlemesi" için belgelendirme yapacak 2055 kimlik numaralı onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır.

KGS 2010 yılında, hazır betonda zorunlu bir şekilde yürürlüğe giren Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (kısaca G İşareti Yönetmeliği) doğrultusunda "G Uygunluk Belgesi" veren 001 numaralı ilk uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak atanmıştır. Bu atama, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "G"ye tabi tüm ürünler dâhilinde yapılmış ilk görevlendirmedir ve şu anda KGS, yine tüm ürünler düşünüldüğünde bile en fazla G Uygunluk Belgelendirmesi yapan kuruluştur. 

 

KGS hakkında detaylı bilgi ve KGS Kalite Uygunluk belgeli tesisler için buraya tıklayınız.


Yukarı Çık