THBB

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından düzenlenen ‘‘Beton 2011 Hazır Beton Kongresi 20-22 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yapıldı. Beton Bileşenleri ve Tasarımı, Özel Betonlar, Üretim ve Uygulama Teknolojisi, Mimari Beton Uygulamaları, Yönetmelikler ve Kalite Yönetim Sistemleri, Hazır Betonda Risk Yönetimi, Betonda Sürdürülebilirlik ve Yaşam Döngüsü, Sektörel Sorunlar başlıkları altında 58 bildiri sunulduğu Kongreyi 580 kişi takip etti. Kongreye paralel olarak seminer ve paneller de düzenlendi.


Kongre açılış konuşmalarının ilkini Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güleryüz yaptı. “Hazır beton, agrega, çimento ve inşaat sektörlerinin bir arada buluştuğu bir platform oluşturduğumuz için gururluyuz” diyerek sözlerine başlayan Ayhan Güleryüz, Türkiye Hazır Beton Birliği’nin kurulduğunda 30 üyesi bulunurken şu anda 77 üye ile Türkiye’de yılda 80 milyon metreküp beton döküldüğünü söyledi. Güleryüz, “Avrupa’da son üç senede Türkiye, beton üretiminde birinci olmuştur ki bu da gurur vericidir” diyerek hazır betonun geldiği noktaya değindi. Birinci derecede deprem bölgesi olan ülkemizde kaliteli betonun önemini vurgulayan Ayhan Güleryüz, Türkiye Hazır Beton Birliği üyelerinin kaliteli beton ürettiklerini, çünkü THBB üyesi firmaların Kalite Güvence Sistemi denetimleri ile sürekli ve habersiz olarak denetlendiğini ifade etti. Beton dayanım sınıflarında olumlu gelişmeler olduğunu da vurgulayan Ayhan Güleryüz İstanbul’da C30 dayanım sınıfında betonların kullanımına ulaşıldığını belirtti. Gölcük Depremi sonrası bölgede yaptığımız çalışmalarda 1987 yılında yapılan binalarda C8-C9 sınıfında betonların kullanıldığını belirlediklerini söyleyen Ayhan Güleryüz, yapıların sürekli yenilenerek kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kalite Güvence Sistemi’nin sertifikalı uzmanlar tarafından yapı malzemelerinin ölçümleri için hizmet verdiğini de belirten Ayhan Güleryüz, kaliteli betonun üretilmesinin yanı sıra sektörde laboratuvar teknisyenleri ve beton pompa operatörleri olmak üzere THBB’nin 30 binin üzerinde çalışanı eğitip, sertifikasını verdiğini belirtti. THBB’nin 23 yıldır yaptığı tüm bu çalışmaların amacının kaliteli betonun üretilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Ayhan Güleryüz, konuşmasına beton yolların önemini, bakım maliyetinin asfalt yollardan daha uygun olduğunu belirterek son verdi.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güleryüz’ün ardından açılış konuşmasını yapan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, sektör temsilci ve paydaşlarının bir araya geldiği bu platformun ülkemiz ekonomisine faydalı olacağını düşündüğünü belirtti. Kentsel yapılaşmada hazır betonun öneminin tüm ülkelerce artık anlaşıldığını belirten Mustafa Güçlü, deprem kuşağında yer alan ülkemizde kaliteli betonun önemli olduğunu vurguladı. “Standart dışı üretim ve yarattığı haksız rekabet her ne kadar sektörü olumsuz etkilese de sektörün geldiği nokta umut vericidir.” diyen Mustafa Güçlü 2001 yılından bu yana betonun hak ettiği değer için çalıştıklarını, yanlış ve kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. Çimento ve hazır beton sektörlerinin arasındaki uyumlu entegrasyona da değinen Mustafa Güçlü, güncelleşen çevre sorunları başta olmak üzere birçok sorunun üstesinden geleceklerine inandıklarını söyledi.

Açılış konuşmacılarından BASF Yapı Kimyasalları A.Ş. Genel Müdürü Cüneyt Dayıcıoğlu, Beton 2011 Kongresi ve Fuarı’nın dikkatle incelenerek sonuçlarının irdelenmesi gerektiğini belirtti. Kaliteye önem verilmeden, tecrübelerin paylaşılmadan ve KGS’ye önem verilmeden hazır beton sektöründe doğru bir ilerlemenin olabileceğine inanmadıklarını belirten Cüneyt Dayıcıoğlu, “Kalitesiz beton asla kader olmasın istedik.” dedi.

Kongre Bilim Kurulu adına ise Prof. Dr. M. Ali Taşdemir bir konuşma yaptı. Türkiye’de çimento ve beton sektörünün hızla geliştiğini söyleyen Prof. Dr. M. Ali Taşdemir, “Beton oldukça önemli bir yapı malzemesidir, betonun yerini alacak henüz bir yapı malzemesi yoktur” dedi. Betondan beklenen faydalar arasında, dayanıklılık, işlevsellik ve sürdürülebilirliği sıralayan Prof. Dr. M. Ali Taşdemir, sektörün sürdürülebilirlik açısından da kendini yenilemekte olduğuna dikkat çekti.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe açılış konuşmasında, beton malzemesi bileşenleri, özellikleri ve tasarımı, dayanıklılığı ve sürdürebilirliği konusunun yapı üretimi konusunda her geçen gün kendisine yer bulduğunu belirtti. Yapılarımızın birçoğunun hala depreme karşı güvenli olmadığını ifade eden Cemal Gökçe, Kalite Güvence Sistemi ile ilgili olarak atılan adımları önemsediklerini söyledi. Gökçe,  “Daha nitelikli bir yaşam ortamının sağlanmasının öncelikli konularımız arasında yer almaktadır. Kentte yaşayanları daha mutlu edecek yaşam koşullarının oluşturulması son derece önemsediğimiz bir konudur” dedi.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Koçoğlu ise konuşmasında, Beton 2011 Kongresi’ni önemsediklerini belirterek sözlerine başladı. Beton, inşaat sektörünün vazgeçilmez bir elemanı olduğunu ifade eden Şükrü Koçoğlu, beton sektörünün ve inşaat sektörünün büyümesi veya küçülmesinin aynı oranda olduğunu söyledi. Konuşmasında kaliteli betonun değerine değinen Şükrü Koçoğlu, betondaki denetimsizliğin devlet tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. 1996 yılında KGS’nin kurulması ile betonda denetime başlandığını, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Koçoğlu, fakat bu denetimin tüm beton üreticilerini kapsaması gerektiğinin de altını çizdi. Son olarak akreditasyona değinen Şükrü Koçoğlu, müteahhitliğin bir disiplin haline gelmesi gerektiğini, 2012 yılında yürürlüğe girecek olan İmar Kanunu Mevzuatı’na göre yetki belgesi olmayan hiçbir aktörün bu piyasada çalışamayacağını belirtti.

Beton 2011 Kongresi’nin son açılış konuşmacısı olan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, ekonomide yaşanan büyümenin tüm sektörlerin büyümesine işaret ettiğini söyledi. Gelişme gösteren sektörlerden birinin de inşaat sektörü ve dolayısıyla hazır beton sektörü olduğunu söyleyen Murat Yalçıntaş, Türkiye’nin genç nüfusunun yeni ve kaliteli yapılara ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Murat Yalçıntaş, “Çimento ve beton sadece çakıl veya kumu birbirine bağlamıyor, nasıl bir insanın kas yapısı insanın fiziğini belirliyorsa aynı şekilde beton şehirlerin ruhunu, görünümünü, kültürünü belirliyor. Bir ülkenin kültürünün, değerlerinin taşınmasında medeniyetin simgesi olarak beton önemlidir.” dedi. Yalçıntaş, hazır betonun diğer öneminin ise, kaliteli, hızlı, düşük maliyetli ve estetik olması olduğunu sözlerine ekledi.

Üç gün süren Kongrenin Kapanış Töreni 22 Ekim 2011 tarihinde yapıldı. Kongrenin değerlendirmesini ve kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hulusi Özkul, THBB’nin ilk kez 1995 yılında uluslararası nitelikteki Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Kongresi’ni İstanbul’da Askeri Müze’de düzenlediğini ve 2004 ve 2008 yıllarında iki ulusal düzeyde hazır beton kongresi (Beton 2004, Beton 2008) daha düzenlediğini söyledi. Bu yılki bildirileri önceki kongredelerdeki bildirilerle karşılaştıran Özkul, “Beton 2011’de 400’ün üzerinde kayıtlı katılımcı sayısı öğrenciler ile birlikte 600’e yaklaşmıştır. Beton 2011 Kongresi de önceki yıllardaki kongreler gibi başarılı olmuştur.” diye konuştu.

Beton 2011 Kongresi’ne BASF Yapı Kimyasalları ‘Ana Sponsor’, Kar Beton, Nuh Beton ve Onur Beton ise ‘Resmi Sponsor’ olarak destek verdi.

 

BETON 2011 Hazır Beton Kongresi Bildirileri için buraya tıklayınız>>>


Beton, Agrega ve İnşaat Sektörlerine Yönelik Tüm Yeni Ürün ve Ekipmanlar Beton 2011 Fuarı'nda Sergilendi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Kalite Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘Beton 2011 Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’ hazır beton, agrega ve inşaat sektörlerini 20-23 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul’da bir araya getirdi. İstanbul Fuar Merkezi Salon 9-10-11’de yapılan yurt içinden ve yurt dışından sektör mensuplarını buluşturan Fuara hazır beton, agrega ve inşaat sektörlerine hizmet, makine ve ekipman sağlayan 58 üretici ve tedarikçi firma katıldı.
Fuarın açılışı 20 Ekim 2011 tarihinde THBB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güleryüz, THBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ender Kırca, THBB Sayman Üyesi Halit İnci, THBB Yönetim Kurulu Üyesi N. Tamer Sağır, THBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Onur, THBB Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yücel, THBB Danışmanı Ferruh Karakule ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Genel Sekreteri Oğuz Tezmen tarafından yapıldı.

İnşaat, hazır beton, agrega sektörleri ile ilgili ilgili herkesin buluştuğu bir platform olan Beton 2011 Fuarı’nda, sektörlerimize yönelik son teknolojik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar sergilendi. Fuarda, hazır beton ve çimento ekipmanlarının yanında beton santralleri, iş makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel makineler başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi, beton ve agrega üreticilerine ve inşaat yapımcılarına sunuldu.

Başarısıyla sektörün gururu olan Fuarı, hazır beton, agrega ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların sahipleri, üst düzey yöneticileri, profesyoneller ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplam 14.160 ziyaretçi takip etti. Toplam 30.000 m² açık ve kapalı alanda yapılan Fuara önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, Asya ve Ortadoğu’dan çok sayıda profesyonel ziyaretçiler de katıldı.

Fuar, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu tarafından da desteklendi.

Beton 2011 Fuarı'na Katılan Firmalar için buraya tıklayınız.


Yukarı Çık