THBB

Türkiye Hazır Beton Birliği ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nun düzenlediği ‘Beton 2008 Uluslararası Hazır Beton Kongresi 19-21 Haziran 2008 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. 500’den fazla kişinin takip ettiği Kongrede 65 bildiri sunuldu. Bildirilerin konuları Beton Bileşenleri ve Tasarımı, Yapılarda Beton Uygulamaları, Özel Betonlar, Üretim ve Uygulama Teknolojisi, Mimari Beton, Yönetmelikler ve Kalite Yönetim Sistemleri, Betonda Sürdürülebilirlik ve Yaşam Döngüsü, Pazarlama ve Sektör Sorunları, Agregalar ve Beton Yollar başlıklarından oluştu.

Hem yurt dışından hem de yurt içinden hazır beton, inşaat ve agrega sektör mensuplarını buluşturan Kongre 19 Haziran 2008 tarihinde yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ilkini Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Paksoy yaptı. Türkiye Hazır Beton Birliği’nin bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutladığını ve Türkiye Hazır Beton Birliği’nin 20 yıldır betonda kalitenin simgesi olduğunu ifade eden Paksoy, ‘’Türkiye Hazır Beton Birliği’nin kurulduğu yıllarda 30 tesis yılda 1,5 milyon metreküp ile Türkiye beton üretiminin yaklaşık %5’ini temin ederken, bugün 800’den fazla tesis 74 milyon metreküp üretimle bu oran %95’e çıkmış ve ülkemiz hazır beton üretimiyle Avrupa üçüncüsü olmuştur. Hazır beton dayanım sınıfları büyük bir miktarda yükselmiştir.’’ dedi. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak hazır betonda yeterli kalite denetiminin olmaması nedeniyle bugün sektörün en önemli sorunu haline gelen haksız rekabetle mücadele ettiklerini ifade eden Paksoy, ‘’Bununla ilgili 01.01.2008’de zorunlu yürürlüğe girecekken ertelenen ‘G’ Tebliği’nin ciddi bir şantiye denetimi içerecek şekilde yürürlüğe girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Beton 2008 Kongresi’nin zamanlama olarak sadece Ülkemizde değil, tüm Dünyada hızlı bir büyüme döneminden sonra duraklama ve hatta düşme dönemine giren inşaat sektörünün güncel sorunlarının ele alındığı bir döneme denk gelmesinden dolayı ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili, “Son günlerde Ülkemizin gündemine giren, Kyoto İklim Değişikliği Sözleşmesinin TBMM tarafından kabulü ile Beton’un Sürdürülebilir Büyüme  konusundaki öneminin  tartışılması için de önemli bir fırsat olduğunu düşünmekteyim.” dedi. İğnebekçili ayrıca ‘’İçinde bulunduğumuz bu zor dönem Global Mali krizin yanısıra  hızla artan enerji ve malzeme maliyetleri ve düşen satış fiyatlarının etkisiyle, 2001 ve daha önceki ekonomik krizlerden daha ciddi bir tahribata neden olabilir.’’ diye konuştu.

Beton 2008 Bilim Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, ekolojik denge için puzolanlı çimentolara, mineral katkılı çimentolara önem verilmesi gerektiğini söyledi. Taşdemir, ‘‘Daha falza uçucu kül ve yüksek fırın cürufu çok miktarda doğal puzolanların kullanılması gerekiyor. Burada maalesef bilinç eksikliği var. Betonun dürabilitesi açısından da bu malzemeleri kullanmamız gerekiyor. Avrupa’da bunların kullanım oranı yüksektir.’’ dedi. Ülkemizin sürdürülebilir yapılaşmaya önem vereceğinin beklendiğini ifade eden Taşdemir ‘’Hazır beton sektörümüzün olanaklarıyla, dünya ve Avrupa ölçeğinde önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Ancak, üretilen tüm hazır betonların ülke çapında da yaygınlaşmış kalite güvence sistemleriyle daha iyi denetlenebilir bir hale getirilmesi zorunludur. Sonuçta, daha dayanımlı, dayanıklı, ekonomik, işlevsel, ve çevre ile uyumlu yapıların üretilebileceği umulmaktadır.” diye konuştu.

Hazır Betonda denetimsizliğin önemli bir sorun olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Serdar Harp aynı zamanda betondaki kalitenin depremlerdeki yıkımların önlenmesinde önemli bir unsur olduğunu söyledi. Harp “Türkiye’nin birincil sorunu depreme ve diğer afetlere karşı güvenli, sağlam yapı üretmekse, bunun yolu inşaat malzemeleri üretimi başta olmak üzere tüm sürecin denetlenmesinden geçmektedir. Çünkü sağlıklı ve güvenli yapıların olmazsa olmazı hazır beton sektörü denetimsizlik, düşük kalitede ve standart dışı mal üretimi ve kullanımı, faturasız satış ve hatta maliyetin altında satış gibi sorunların içinde bunalmakta ve iç dinamikleriyle çıkış yolu aramaktadır.” dedi.

‘’Deprem ülkesiyiz ama yapıların sağlamlaştırılması için bir şey yapılmıyor’’ diye konuşan Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Bülend Tuna, “Yapı üretiminde yer alanların, ortak çabası olarak toplam kalite arayışının sürdürülmesi, depremini bekleyen kentlerimizde sağlıklı ve güvenli yapılar oluşturulması hedefinin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Yapı üretme süreci çok bileşenlidir, bu süreçte yer alan teknik elemanlardan yapı ustalarına, yapı denetiminden yapı malzemeleri standartlarına kadar pek çok konunun sağlıklı bir güvenlik zinciri oluşturmasını önemli buluyoruz.” dedi.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Koçoğlu yaptığı konuşmada betonun çıplak bırakılması gerektiğini bunun içinde betonun kaliteli üretilmesi ve iyi bakılması gerektiğini söyledi. Fevzi Akkaya’nın kitabında ‘Beton toprak altında bile olsa çok güzel olmalıdır’ sözünü aktaran Koçoğlu ‘’Hazır beton sektöründe aşırı bir rekabet var. Ucuz iş alan müteahhit betoncuya baskı yapıyor. Türkiye’de çok fazla müteahhit var. 200 binden fazla müteahhit bulunuyor. Bu aşırı rekabet düşük fiyat tekliflerini, kalitesiz yapıları ve çarpık kentleşmeyi getiriyor. Bu da deprem olmasa bile yıkılacak yapıları getiriyor.’’ diye konuştu.

Avrupa Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri Francesco Biasioli ise THBB’nin 1991 yılında ERMCO’ya üye olmasıyla büyük fayda gördüklerini ve 1995 yılında yapılan Uluslararası Kongrenin ve 2005 yılında yapılan Genel Kurul’un İstanbul’da gerçekleştirildiğini söyledi. THBB’nin beton konusunda Dünyada ve Avrupa’da gelişmeleri takip ederek Türkiye’deki hazır beton sektörünün aktardığını ve THBB’nin bu gelişmelere bizzat önemli katkısının olduğunu beliren Biasioli, hazır beton sektöründe performansa dayalı üretimin beton fiyatına yansıtabilmesinin bütün inşaat sektörünün sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük, 1996 yılında Fen Kurulu Üyesi iken hazır beton sektörüyle tanıştığını, Türkiye’nin bugün dayanıklılık ve dürabilite noktasında dünya ile yarışır bir noktaya geldiğini söyledi. Kaliteli betonun güvenli yapıların olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Küçük, hazır beton sektöründe denetim ve denetim kültürünün yaygınlaşmasına THBB tarafından kurulan Kalite Güvence Sistemi’nin önemli bir örnek olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Beton 2008 Kongresinin ilk oturumu Mahmut Küçük ve İlhan Eren başkanlığı’nda yapıldı. İlk olarak THBB Genel Sekreteri Ferruh Karakule, THBB Genel Sekreter Yardımcısı Tümer Akakın ve THBB Teknik Ofisi’nden İnşaat Mühendisi Yasin Engin tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Hazır Beton Sektörü ve Gelişmeler’ başlıklı bildiri sunuldu. Sektörün durumu hakkında bilgiler veren Ferruh Karakule ‘’Hazır beton, Türkiye’de son yıllarda büyük bir artış ve gelişme göstermiştir. Bu gelişme inşaat sektörüne büyük faydalar getirmiştir. Türkiye’nin dört bir yanında kurulan hazır beton tesisleri en ücra köşelerde inşa edilen yapıların bile hazır beton ile yapılmasını sağlamış ve elle beton dönemi sona yaklaşmıştır. Son yıllarda ülkemizde konut yapımları artmış, büyük projelere başlanmıştır. Buna bağlı olarak beton üretimi önemli derecede artmıştır.’’ dedi.

Hazır beton sektörü gelişimi için yapılan faaliyetler ve THBB hakkında bilgiler veren Karakule, Birliğin 1988 yılında kurulduğunu, bugün 97 üye firma ve bunlara bağlı 263 hazır beton tesisi ile üyelerin genel üretimde yüzde 46 paya sahip olduğunu söyledi. Karakule, Birliğin misyonunu, Güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için standardlara uygun beton üretilmesi; Standardlara uygun beton uygulamalarının sağlanması; Kaliteli hazır betonun tüm ülkede yaygınlaştırılması; Deprem riski yüksek bölgelerde, yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması olarak özetledi. Karakule, THBB’nin kalite için yaptığı faaliyetleri, Teknik, Çevre ve İş Güvenliği kriterleri; Meslek içi eğitimler; Beton kullanıcıları için eğitimler: İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Belediyelerle birlikte ortak mühendis, mimar, müteahhit ve inşaat ustaları için seminerler; Teknik araştırmalar ve teknik yayınlar olarak sıraladı.

Türkiye’de hazır betonda kalite denetimi konusuna değinen Karakule, Avrupa’da mevcut belgelendirme sistemleri örnek alınarak 1996 yılında temel üyelik kriteri olarak THBB üyesi hazır beton tesislerinin Kalite Güvence Sistemi tarafından denetlenmeye ve belgelendirilmeye başlandığını söyledi. Önemli ve risk taşıyan hazır beton için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 06.12.2006 tarihinde “G Uygunluk Tebliği”nin yayınlandığına değinen Karakule, 01.01.2008 tarihinde zorunlu uygulamaya geçmesi beklenilen Tebliğin ertelendiğini, “G Uygunluk Belgesi”nin zorunlu olması ile beton sektörüne sıkı bir denetim gelmesi ve kalite belgesiz üretime kesinlikle izin verilmemesinin beklendiğini söyledi.

Hazır beton sektörü istatistikleri hakkında bilgi veren Karakule, Türkiye’nin 2007’de 74,4 milyon metreküp hazırbeton üretimiyle Avrupa üçüncüsü olduğunu söyledi. 2003 yılında 0,38 metreküp olan kişi başı hazır beton tüketiminin 2006’da 0,97 metreküpe, 2007’de ise 1,02 metreküpe çıktığını söyledi. Sektörü etkileyen sorunlar hakkında bilgiler veren Karakule, kalite denetimsiz beton üretimi ve haksız rekabetin en başta gelen sorun olduğuna dikkat çekti.

İlk sunumun ardından İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kalite Güvence Sistemi Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Hulusi Özkul, KGS Müdürü Selçuk Uçar, KGS Uzmanı Çağlar Şaşmaz ve KGS Uzmanı Harun Yanpınar tarafından hazırlanan Türkiye’de ‘Hazır Beton’da Kalite Denetimi ve Belgelendirme’ başlıklı bildiri sunuldu. Hazır beton sektöründe kalite gelişimi hakkında bilgiler veren Hulusi Özkul, TS EN 206-1 Standardının yürürlüğe sokulmasıyla belgelendirme zorunluluğunun kalktığını, henüz CE’ye tabi olmayan beton gibi ürünler için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bir ulusal işaretleme (G İşareti) geliştirdiğini, ancak Tebliğin yayınlanmasına rağmen bu sistemin henüz hayata geçirilmediğine dikkat çekti.

KGS’nin Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akredite edilmiş bir ürün belgelendirme kuruluşu olduğunu belirten Özkul, KGS’nin hazır betonda kalite düzeyinin yükseltilmesi amacıyla sürdürdüğü faaliyetlerine betonu oluşturan ürünlerde belgelendirmeyi de ilave ettiğini ve KGS’nin AB Komisyonu tarafından Nisan 2008 itibariyle agregalar ve kimyasal katkılarda “CE İşaretlemesi” için 2055 kimlik numaralı onaylanmış kuruluş olarak atandığını söyledi.

Ülkemizde, en yaygın yapı malzemesi olan betonda doğru bir denetim sisteminin kurulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özkul, ‘’Bu denetimin hem sistem hem de ürünü kapsayacak şekilde uygulanması hazır betonun doğası gereğidir. KGS, şu an için gönüllü bir denetim ve belgelendirme sistemi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yurdumuzda bulunan 800 civarındaki hazır beton tesisinin ancak 300’e yakını KGS içindedir. KGS içerisinde yer alan tesislerden elde edilen veriler de sektörde kalite denetiminin gereğini ve önemini ortaya koymaktadır. Özellikle ürün tetkiklerinden elde edilen sonuçlardaki olumsuzluk oranları ve askıya alınan belge sayıları dikkat çekicidir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan “G İşareti Tebliği” ile betonda zorunlu bir güvenli ürün işaretlemesi getirilmiştir. Bu mevzuatın zorunlu yürürlüğe girebilmesi için kılavuz dokümanlar hazırlanmalıdır. Gönüllü KGS Belgelendirmesinden belirlenen sektörün kalitesi ile ilgili bulguların bile ciddi noktalar içerdiği bir durumda, mevcut TSE ve hatta KGS kriterlerinden bile daha üst seviyede zorunlu bir denetime ihtiyaç duyulmaktadır. KGS’nin şu andaki en büyük yaptırımı olan belge iptalinden sonra bile üreticilerin satışlarına aynı şekilde devam etmesi artık zorunlu bir üst seviye belgelendirmeye ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Hazırlanan bu mevzuat, önemli bir sorunun aşılması için büyük bir fırsattır, fakat burada önemli olan, mevzuatın kolaycı değil, gerçekten işe yarayacak şekilde zorlayıcı olmasıdır.’’diye konuştu.

Üç gün süren kongrenin kapanışı 21 Haziran 2008 tarihinde yapıldı. Kongrenin değerlendirmesi ve kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hulusi Özkul kongre organizasyonunun çok başarılı olduğunu söyledi ve organizasyona emeği geçenlere, Bilim Kurulu Üyelerine, Oturum Başkanlarına ve bildiri sunanlara teşekkür etti. Bildirileri gönderen yazarlarının bağlı oldukları kurumlara göre de değerlendiren Özkul, bu yıl bildiri gönderen yazarların bağlı oldukları kurumları önceki kongre ile karşılaştırdı. Ortak çalışmaların desteklenmesi gerektiğini söyleyen Özkul, ‘‘Burada farklı disiplinlerden gelen kişilerin sunduğu bildirileri istedik. Beton konusunda bir kimyacının bir fizikçinin yada jeoloğun bakış açılarıda aslında son derece ilginç. Çalışmaların niteliği açısından bu tür çalışmaların displinlerarası nitelikte olması daha yararlı olacak. Yani farklı disiplinlerin tek başına değil disiplinlerarası bir çalışma yapmasının daha verimli sonuçlara götüreceğini söyleyebiliriz.’’ dedi.

Kongre paralelinde gerçekleştirilen Hazır Beton Günleri kapsamında hazır betonlar için bir çok uygulama yapıldı. Fuar alanına kurulan Beton Laboratuvarında fuar boyunca beton, agrega ve çimento deneyleri hakkında bilgiler verildi. Tane Yoğunluğu ve Su Emme Deneyi, Tane Büyüklüğü Dağılımı, Kum Eşdeğeri Deneyi, Metilen Mavisi Deneyi, Beton Basınç Dayanımı, Çimento Eğilme ve Basınç Dayanımı, Renkli Harç Hazırlama, Kendiliğinden Yerleşen Beton Yapılması, U Kutusu Deneyi, L Kutusu Deneyi, Serbest Yayılma Deneyi, V Hunisi deneyi uygulamalı olarak isteyen katılımcılara gösterildi. Ayrıca, Fuar alanında kendiliğinden yerleşen beton, beyaz beton, renkli beton uygulamalarının gösterildiği atölye çalışmaları düzenlendi. Beton kullanıcılarının, halkın ve üreticilerin sorularını yanıtlamak, doğru bilgi edinmelerini sağlamak için kurulan ‘‘Beton Danışma Masası’’ nda sorular yanıtlandı.

 

BETON 2008 Hazır Beton Kongresi Bildirileri için buraya tıklayınız>>>

Tüm Yeni Ürün ve Ekipmanlar BETON 2008 Fuarı’nda Sergilendi

‘Beton 2008 Uluslararası Beton-Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı hazır beton, agrega ve inşaat sektörlerini 19-22 Haziran 2008 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi Yeni Fuar Kompleksi’nde bir araya getirdi. Hem yurt dışından hem de yurt içinden hazır beton, inşaat ve agrega sektörleri mensuplarını buluşturan Fuara hazır beton, agrega ve inşaat sektörlerine hizmet, makine ve ekipman sağlayan 100 üretici ve tedarikçi firma katıldı. Fuara katılan firmalar, hazır beton üreticilerine ve inşaatçılara hazır betonun yanında beton santralleri, iş makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomasyon sistemleri, özel lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel makineler gibi çok geniş bir ürün yelpazesi sundular. Başarısıyla inşaat sektörünün gururu olan Fuarı, hazırbeton, agrega ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların sahipleri, üst düzey yöneticileri ve profesyoneller başta olmak üzere yaklaşık 5 binden fazla profesyonel ziyaretçi takip etti.

Fuarın açılışı 19 Haziran 2008 tarihinde İSO Başkanı Tanıl Küçük’ün iştirakiyle yapıldı. Açılışta konuşan Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Paksoy ‘’Beton 2008 Kongresi ve Fuarı’na katıldığınız için tüm katılımcılar başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Fuarımızın ve Kongremizin Türkiye hazır beton sektörüne hayırlı olmasını temenni ediyoruz.’’ dedi.

Açılışta konuşan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük, “Hazır Beton Kongresi ve Fuarlarının ikincisi olan Beton 2008, hazır beton sektötürünün tüm taraflarını bir kez daha biraraya getiriyor. Bu etkinlik son derece önemli ve ileriye dönük ümit verici bir etkinlik. Elbirliği ile sanayimizin ve hazır beton sektörümüzün hem sorunlarını çözmek hem ileriye taşımak ümidi ve arzusu ile Beton 2008’e başarılar diliyorum. Bu organizasyonun yeni işbirliklerine kapı aralamasını diliyorum.” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Dr. Ayhan Paksoy ve Tanıl Küçük birlikte fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Beton 2008 Fuarı Katılım Listesi (alfabetik):
Akçansa, Alfatek, Alffett, Apa Yayın Grubu, Aramedya, Ase Makine, Aydos, Aymak, BASF, Baz Makina, Beksa, Beta, Betonstar, BMC, Boom, Bozdağ Mühendislik, Burçelik, Castrol, Çobanoğlu, Deka, Doğuş Otomotiv, Doruk Makina, Draco, Duduoğlu, Dünya Yayıncılık, Eksaş, Eksen, Elimko, Endo Kollektif, Fore, Forsen, Global Sistem, Göker, Grace, Güriş, Güven Endüstri, Güven Makina, Harput Makina, Hases, Hidromek, Hürriyet Gazetesi, İksa, İmer, İntes, İran Ferrosilice, Işık İnşaat, Jin Long, Kamer Makina, Kanat Boyacılık, Kar-de, Kalite Güvence Sistemi, Lafarge, Maats, MAN, Makina Sektör, Maya Basın, Mdg, Meka Mühendislik, Mercedes-Benz, Merkez Prefabrik, Mikrohost, N&T Grup, Nace, Na-Mak, Nitromak, Nuh Beton, Nursan, Ok Kardeşler, Opet, Özbekoğlu, Özmak, Öztreyler, Palme, Peri Kalıp, Petrofer, Pi Makina, Polipropilen, Proksis, Putzmeister, Remak Redüktör, Renault Trucks, Sarnıç İletişim, Seda İnşaat, Sefar İnşaat, Sentez Makina, Serdar Otomotiv, Set Beton, Sif, Sika, Şatana Yayıncılık, TÇMB, Temsa, Türkiye Hazır Beton Birliği, THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Tırsan, Titan, Tms Tüfekçioğlu, Vurmak, Wacker Neuson, Yolaşan, YÜF.


Yukarı Çık