THBB

No TS No Standard Adı Son Güncel Tarih
1 TS EN 206:2013+A1 Beton - Özellik, performans, imalat ve uygunluk 9.1.2017
2 TS 13515 TS EN 206'nın uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standart 28.1.2019
3 TS EN 12350-1 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 1: Numune alma ve yaygın kullanılan aygıtlar 30.9.2019
4 TS EN 12350-2 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 2: Çökme (slump) deneyi 30.9.2019
5 TS EN 12350-3 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 3: Vebe deneyi 30.9.2019
6 TS EN 12350-4 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 4: Sıkıştırılabilme derecesi 30.9.2019
7 TS EN 12350-5 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 5: Yayılma tablası deneyi 30.9.2019
8 TS EN 12350-6 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 6: Yoğunluk 30.9.2019
9 TS EN 12350-7 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 7: Hava içeriğinin tayini - Basınç yöntemi 30.9.2019
10 TS EN 12350-8 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 8: Kendiliğinden yerleşen beton - Çökme yayılma deneyi 30.9.2019
11 TS EN 12350-9 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 9: Kendiliğinden yerleşen beton - V hunisi deneyi 12.4.2011
12 TS EN 12350-10 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 10: Kendiliğinden yerleşen beton - L kutusu deneyi 12.4.2011
13 TS EN 12350-11 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 11: Kendiliğinden yerleşen beton - Elekte ayrışma deneyi 12.4.2011
14 TS EN 12350-12 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 12: Kendiliğinden yerleşen beton - J halkası deneyi 12.4.2011
15 TS EN 12390-1 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 1: Deney numunesi ve kalıplarının şekil, boyut ve diğer özellikleri 12.6.2013
16 TS EN 12390-2 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 2: Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması 30.9.2019
17 TS EN 12390-3 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayin 30.9.2019
18 TS EN 12390-4 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 4: Basınç dayanımı - Deney makinelerinin özellikleri 16.12.2019
19 TS EN 12390-5 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 5: Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini 30.9.2019
20 TS EN 12390-6 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 6: Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini 24.6.2010
21 TS EN 12390-7 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 7: Sertleşmiş betonun yoğunluğunun tayini 30.9.2019
22 TS EN 12390-8 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 8: Basınç altında su işleme derinliğinin tayini 30.9.2019
23 TS EN 12390-9 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 9: Buz çözücü tuz içinde donma-çözülme direncinin tayini - Yüzeysel hasarın tespiti yoluyla 20.3.2017
24 TS EN 12390-10 Sertleşmiş betonun test edilmesi - Bölüm 10: Betonun atmosferik seviyelerde betonun karbonasyon direncinin belirlenmesi karbon dioksit 3.2.2020
25 TS EN 12390-11 Sertleşmiş beton deneyleri-Beton klorür direncinin tayini, tek yönlü yayınım 27.8.2015
26 TS EN 12390-13 Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 13: Basınç altında sekant elastisite modülü tayini 13.2.2014
27 TS EN 12390-14 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 14 : Sertleşme sürecindeki ısı yayılımının tayini için yarı adyebatik yöntem 19.11.2018
28 TS EN 12390-15 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 15 : Sertleşme sürecindeki ısı yayılımının tayini için adyebatik yöntem 30.9.2019
29 TS EN 12390-16 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 16: Betonda büzülme tayini 16.12.2019
30 TS EN 12390-17 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 17: Betonda, basınç etkisiyle oluşan sünmenin tayini 16.12.2019
31 TS 706 EN 12620+A1 Beton agregaları 28.4.2009
32 TS EN 1097-1 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler- Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (mikro-Deval) 12.4.2011
33 TS EN 1097-2 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 2 : Parçalanma direncinin tayini için yöntemler 2.7.2020
34 TS EN 1097-3 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini 12.4.1999
35 TS EN 1097-4 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 4: Kuru sıkılaştırılmış dolgu malzemesinin (taşunu) boşluklarının tayini 9.4.2009
36 TS EN 1097-5 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Hava dolaşımlı etüvde kurutma ile su içeriğinin tayini 9.4.2009
37 TS EN 1097-6 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 6: Tane yoğunluğunun ve su emme oranının tayini 18.12.2013
38 TS EN 1097-7 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 7: Dolgu malzemesi tane yoğunluğunun tayini - Piknometre yöntemi 9.4.2009
39 TS EN 1097-8 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini 2.7.2020
40 TS EN 1097-9 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 9: Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncin tayini - Nordik deneyi 29.4.2014
41 TS EN 1097-10 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 10: Su emme yüksekliğinin tayini 30.10.2014
42 TS EN 1097-11 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 11: Hafif agregaların sıkıştırılabilirliğinin ve sınırlı basma dayanımının tayini 18.12.2013
43 TS EN 1008 Beton-Karma suyu-Numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunluğunun tayini kuralları 24.4.2003
44 TS EN 197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel çimentolar - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 12.4.2012
45 TS EN 197-2 Çimento- Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi 2.7.2020
46 TS EN 196-1 Çimento deney metotları - Bölüm 1: Dayanım tayini 11.7.2016
47 TS EN 196-2 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 2: Çimentonun kimyasal analizi 18.12.2013
48 TS EN 196-3 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 3: Priz süreleri ve genleşme tayini 9.1.2017
49 TS EN 196-4 Çimento deney metotları - Bölüm 4: Bileşen miktarının tayini 22.5.2008
50 TS EN 196-5 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 5: Puzolanik çimentolarda puzolanik özellik deneyi 8.3.2012
51 TS EN 196-6 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 6: İncelik tayini 3.2.2020
52 TS EN 196-7 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 7: Çimentodan numune alma ve numune hazırlama yöntemleri 4.2.2010
53 TS EN 196-8 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 8: Hidratasyon ısısı - Çözelti yöntemi 13.1.2011
54 TS EN 196-9 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 9: Hidratasyon ısısı - Yarı adyabatik yöntem 14.7.2011
55 TS EN 196-10 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 10: Çimentonun suda çözünebilir krom (vı) muhtevasının tayini 11.7.2016
56 TS EN 196-11 Çimento deney yöntemleri - Bölüm 11: Hidratasyon ısısı - İzotermal kondüksiyon kolorimetre yöntemi 16.12.2019
57 TS EN 934-1 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 1: Katkılara ait ortak gerekler 29.4.2010
58 TS EN 934-2+A1 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 2: Beton kimyasal katkıları - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme 10.4.2013
59 TS EN 934-3+A1 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 3: Kâgir harcı için kimyasal katkılar - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme 10.4.2013
60 TS EN 934-4 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 4: Öngerme tendonları için şerbette kullanılan kimyasal katkılar - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme 13.1.2011
61 TS EN 934-5 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 5: Püskürtme beton katkıları - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme 18.6.2014
62 TS EN 934-6 Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 6: Numune alma, performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması 29.4.2019
63 TS EN 450-1 Uçucu Kül - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarif, özellikler ve uygunluk kriterleri 10.4.2013
64 TS EN 450-2 Uçucu kül - Betonda kullanılan - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi 20.3.2008
65 TS EN 13263-1+A1 Silis dumanı - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri 13.1.2011
66 TS EN 13263-2+A1 Silis dumanı - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri 19.1.2010
67 TS EN 15167-1 Öğütülmüş yüksek fırın curufu - Beton, harç ve şerbette kullanım için - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri 21.12.2006
68 TS EN 15167-2 Öğütülmüş yüksek fırın curufu - Beton, harç ve şerbette kullanım için - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi 21.12.2006
69 TS EN 13055 Hafif agregalar 11.7.2016
70 TS EN 14889-1 Lifler – Betonda kullanım için – Bölüm 1: Çelik lifler – Tarifler, özellikler ve uygunluk 21.12.2006
71 TS EN 14889-2 Lifler – Betonda kullanım için – Bölüm 2: Polimer lifler – Tarifler, özellikler ve uygunluk 21.12.2006
72 TS EN 12878 Çimento ve/veya kireç esaslı inşaat malzemelerinin renklendirilmesi için pigmentler - Özellikler ve deney yöntemleri 24.12.2014
73 TS EN 13791 Beton basınç dayanımının, yapılar ve öndökümlü beton bileşenlerde yerinde tayini 30.9.2019
74 TS EN 12504-1 Beton - Yapıda beton deneyleri - Bölüm 1: Karot numuneler - Karot alma, muayene ve basınç dayanımının tayini 30.9.2019
75 TS EN 12504-2 Yapılarda beton deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız muayene - Geri sıçrama sayısının belirlenmesi 12.6.2013
76 TS EN 12504-3 Yapılarda beton deneyleri - Bölüm 3: Çekip çıkarma yükünün tayini 27.12.2012
77 TS EN 12504-4 Beton deneyleri - Bölüm 4: Ultrasonik atımlı dalga hızının tayini 27.12.2012
78 TS 500 Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları 22.2.2000
79 TS 1247 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal hava koşullarında) 19.11.2018
80 TS 1248 Betonun hazırlanması, dökümü ve bakım kuralları - Anormal hava şartlarında 8.3.2012

Yukarı Çık