THBB

BETON SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONSEYİ (THE CONCRETE SUSTAINABILITY COUNCIL)

Türkiye Hazır Beton Birliği 2017 yılında Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (Concrete Sustainability Council) “Bölgesel Sistem Operatörü” olmaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda THBB Kalite Güvence Sistemi de “Belgelendirme Kuruluşu” olmuştur.

2016 yılında kurulan Konsey, beton sektörü, çimento ve agrega gibi beton bileşenleri için tüm dünyada kabul gören bir ürün “Belgelendirme Sistemi” getirmektedir.

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC); beton, agrega ve çimento üreticilerine çabalarının güvenilir, bağımsız, verilere dayanan bir sertifika sistemi ile ödüllendirilmesi imkânı sunmaktadır.

CSC sertifika sistemi üreticilerin ürün kalitesini arttırmalarına destek olmaktadır. Aynı zamanda CSC sertifikası devletlere betonun çevre dostu taşınması ve altyapı değerlendirme politikalarında yardım etmektedir.

Bu kapsamda, Bölgesel Sistem Operatörü olarak, THBB belgelendirme şartlarını belirleyecek ve KGS de bağımsız olarak denetimlerini sürdürecektir.

Konsey üyeliğiyle THBB ve KGS, bölgemizde lider konuma gelirken hazır beton sektörümüz de önemli bir aşama kaydetmiş olacaktır.

Beton Sürdürebilirlik Konseyi (CSC) Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

Kaynakların Sorumlu Kullanımı Değerlendirme Formu: https://toolbox.concretesustainabilitycouncil.com/quickscan/create

CSC 2017-2018 Yılı Raporunu okumak için buraya tıklayın.

CSC 2019 Yılı Raporunu okumak için buraya tıklayın.

 

Güncelleme: COVID-19 pandemisinde CSC belgelendirilmesi

Yayın tarihi: 7 Temmuz 2020

COVID-19'un (korona virüsü) dünya çapında yayılması ile birlikte 30 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31 Temmuz 2020 tarihine kadar aşağıdaki geçici önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir. 

Mevcut belgelendirmelerin yenilenmesi 

  • 31 Temmuz 2020 tarihinden önce sona eren CSC belgeleri için tesis(ler)inizin yeniden belgelendirilmesiyle ilgili isteğinizi CSC Sekretaryasına yazılı olarak iletmeniz hâlinde üç ay geçerli istisnai ek süre sağlanacaktır. CSC belgesini muhafaza etmek için bu süre sonunda yeniden belgelendirme gereklidir.
  • Yeniden belgelendirmeyle ilgili geçerli kullanım süresi yeni belgenin geçerlilik süresinden düşülür: Böylece, yenilenen belge ilk/önceki CSC belgesinin normal sona erme tarihinden tam üç yıl sonra sona erecektir. 

Geçici belgeler 

  • 30 Mart’tan 31 Temmuz'a kadar CSC, istisnai olarak geçici CSC belgesi alma imkânı sunmaktadır.
  • Geçici belge için gerekli lisans ücreti, normal bir belge için gerekli lisans ücreti ile aynıdır.
  • Geçici CSC belgesi 3 ay geçerlidir. Bu belge yalnızca CSC Değerlendirme Aracına yüklenen ve denetçi tarafından onaylanan kanıtlara dayanarak alınabilir. Geçici belge düzenlendikten sonra 3 ay içinde hiçbir saha denetimi yapılmazsa geçici belgeler otomatik olarak iptal edilir. Gerekli süre içerisinde saha denetimleri yapıldıktan sonra geçici belgeler normal kalıcı belgelere dönüştürülür.
  • CSC, geçici bir belgeyi normal bir belgeye dönüştürürken ek lisans talep etmemektedir. Belgelendirme kuruluşunun muhtemel ekstra çabası için yapılabilecek ek ödeme, belgelendirilen taraf ile ilgili belgelendirme kuruluşu arasında kararlaştırılmalıdır.

CSC Yardım Masası veya denetim sürecinde yer alan belgelendirme kuruluşundan daha fazla bilgi alınabilir.

1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren CSC, normal belgelendirme prosedürüne geri dönecek ve sonuç olarak yeni belgeleri CSC web sitesinde yayımlamadan önce yerinde denetim talep edecektir.

COVID 19'dan ciddi şekilde etkilenen ve kamu yetkililerinin yerel olarak kapattığı bölgelerde bulunan tesislerin yeniden belgelendirilmesi durumunda istisnai ek süre almak için veya yeni bir tesis olması durumunda geçici belge almak için CSC Sekretaryası ile iletişime  geçerek talepte bulunması istenmektedir.                                                                                                    

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council)
Rue de la Cité 1
1204 Geneva
Switzerland
E-posta: info@concretesustainabilitycouncil.com
Web: www.concretesustainabilitycouncil.com

%MCEPASTEBIN%


Yukarı Çık