THBB

Türk hazır beton sektörü, diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça yenidir. 1988 yılında kurulan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 33 yıldır ülkemizde güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için gerekli olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir beton üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için uğraş veren sektörel bir kuruluştur. Birliğimize üye olacak şirketlerin bütün hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesinin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olarak KGS Uygunluk Belgesi alması; uygun laboratuvar bulundurması; teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.

Düzenlediğimiz onlarca bilimsel kongre, fuar ve yüzlerce teknik seminer, Türkiye’deki sektörel öz denetimin ilklerinden biri ve belki de en başarılı örneği olan KGS sistemimiz, tüm dünyaya hizmet verir hâle gelen Yapı Malzemeleri Laboratuvarımız, sektörümüzün insan kaynağı gücünü artıran Mesleki Yeterlilik Merkezimiz ve eğitimlerimiz sayesinde sektörümüzün teknolojik ve bilimsel seviyesini yükseltirken ülkemizde kaliteli beton üretimine ve bununla doğru orantılı olarak kaliteli yapılaşmaya büyük katkıda bulunuyoruz. Ulusal ve uluslararası bütün platformlarda ülkemizi temsil ederek üyesi olduğumuz Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ile sektörümüzü ilgilendiren gelişmeleri takip etmeyi ve politikalara yön vermeyi sürdürüyoruz. THBB olarak İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyine (The Concrete Sustainability Council) üye olduk ve şu anda dünyada sektörümüz açısından en üst seviye belgelendirme modelini ülkemize kazandırdık.

Ülkemizde hazır beton sektörü diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça yenidir. Birliğimizin kurulduğu 1988 yılında ülkemizde yıllık 1,5 milyon metreküp beton üretilmekte iken son yıllarda üretim miktarı artmış ve 2017 yılında 115 milyon metreküp üretim ile zirveye ulaşılmıştır. Son yıllarda inşaat sektöründeki yavaşlamayla birlikte beton üretiminde daralma meydana gelmiş ve 2019 yılında 77 milyon metreküp beton üretilmiştir. 2020 yılında ise hazır beton sektörü 95 milyon metreküpü bulan üretimi, 542 hazır beton firması ve yurt çapında 1.032 hazır beton üretim tesisi ile Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü için çok önemli bir yerde durmaktadır. Türkiye’de hazır beton üretiminin yaklaşık %65’i üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu oran oldukça yüksek olmakla birlikte bunu yeterli görmüyoruz. Güvenli yapılaşmanın sağlanması için ülkemizdeki tüm firmaların üyemiz olmalarını hedefliyoruz. Bugün bazı önemli proje şartnamelerinde beton tedarikçisi ile ilgili THBB üyeliği önkoşulunun bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

 

Hazır Beton Sektörü İstatistikleri için burayı tıklayınız.

Hazır Beton Sektör Raporları için burayı tıklayınız.

Her ay açıkladığımız Hazır Beton Endeksi Raporları için burayı tıklayınız.


Yukarı Çık