THBB

Türk hazır beton sektörü, diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça yenidir. 1988 yılında kurulan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 32 yıldır ülkemizde güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için gerekli olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir beton üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için uğraş veren sektörel bir kuruluştur. Birliğimize üye olacak şirketlerin bütün hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesinin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olarak KGS Uygunluk Belgesi alması; uygun laboratuvar bulundurması; teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.

Düzenlediğimiz onlarca bilimsel kongre, fuar ve yüzlerce teknik seminer, Türkiye’deki sektörel öz denetimin ilklerinden biri ve belki de en başarılı örneği olan KGS sistemimiz, tüm dünyaya hizmet verir hâle gelen Yapı Malzemeleri Laboratuvarımız, sektörümüzün insan kaynağı gücünü artıran Mesleki Yeterlilik Merkezimiz ve eğitimlerimiz sayesinde sektörümüzün teknolojik ve bilimsel seviyesini yükseltirken ülkemizde kaliteli beton üretimine ve bununla doğru orantılı olarak kaliteli yapılaşmaya büyük katkıda bulunuyoruz. Ulusal ve uluslararası bütün platformlarda ülkemizi temsil ederek üyesi olduğumuz Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ile sektörümüzü ilgilendiren gelişmeleri takip etmeyi ve politikalara yön vermeyi sürdürüyoruz. THBB olarak İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyine (The Concrete Sustainability Council) üye olduk ve şu anda dünyada sektörümüz açısından en üst seviye belgelendirme modelini ülkemize kazandırdık.

Hazır betonla Avrupa’dan yaklaşık 70 yıl sonra tanışan Türkiye, bugün hazır beton üretim miktarıyla dünyada önemli bir yerdedir. Birliğimizin kurulduğu 1988 yılında ülkemizde yıllık 1,5 milyon metreküp beton üretilmekte iken son yıllarda üretim miktarı artmış ve 2017 yılında 115 milyon metreküp üretim ile zirveye ulaşılmıştır. Son yıllarda inşaat sektöründeki yavaşlamayla birlikte beton üretiminde daralma meydana gelmiş ve 2019 yılında 67 milyon metreküp beton üretilmiştir. Türkiye’de hazır beton üretiminin %65’i üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu oran oldukça yüksek olmakla birlikte bunu yeterli görmüyoruz. Güvenli yapılaşmanın sağlanması için ülkemizde üretilen tüm betonları denetlemeyi hedefliyoruz. 

 

Türk Hazır Beton Sektörü 2019 Yılı Verileri

THBB Üye sayısı

70

Sektördeki Temsil Oranı

%65

Sanayinin Toplam Cirosu

2,8 milyar $

Sanayinin Yarattığı İstihdam

30.000 kişi

Üyelerin Toplam Cirosu

1,8 milyar $

Üyelerin Yarattığı İstihdam

14.500 kişi

 

 

Türkiye’de Yıllara Göre Hazır Beton Üretimi

Yıl

Üretim (metreküp)

2009

66.430.000

2010

79.680.000

2011

90.450.000

2012

93.050.000

2013

102.000.000

2014

107.000.000

2015

107.000.000

2016

109.000.000

2017

115.000.000

2018

100.000.000

2019

67.000.000

 

THBB HAZIR BETON SEKTÖR RAPORU: Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) 2016 yılında hazır beton sektörünü bilimsel olarak analiz eden “Hazır Beton Sektör Raporu”na buradan ulaşabilirsiniz.

THBB HAZIR BETON ENDEKSİ: Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.


Yukarı Çık