THBB

2004 yılından beri 4 yılda bir verilen THBB Mimarlık Ödülleri bu yıl Arkitera Mimarlık Merkezi desteği ile düzenleniyor.

THBB Mimarlık Ödülleri yapılı çevredeki yoğun ve temel kullanımı içinde nitelik, yenilik, kamu yararı, mimari değer, yapısal çevre kalitesinin iyileştirilmesi gibi kıstaslar çerçevesinde ayrışan, ön plana çıkan üretimleri görünür kılmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede ölçek, büyüklük ve işlevsel fark gözetmeksizin, ağırlıklı olarak betonun kullanıldığı bina, bina grupları, mühendislik yapıları, iç mekan uygulamaları ya da açık alan düzenlemelerini kapsamaktadır.

Ödül kapsamında salt beton-betonarme yapılar, brüt beton üretimlerin yanında, farklı motivasyon ve içerikte üretilmiş geleneksel ya da alternatif beton kullanılan yapı ve düzenlemeler değerlendirilerek ödüllendirilecektir.

Önceki yıllardan ve Türkiye’deki diğer birçok mimari ödülden farklı olarak, THBB 2016 Mimarlık Ödülleri, 3 aşamalı bir değerlendirme sürecine sahiptir. İlk aşamada bir ön eleme listesi açıklanacaktır.  İkinci aşamada ön eleme listesi içinden 5 adet finalist proje seçilecektir. Jüri 2 eleme sonrasında belirlediği 5 finalist yapıyı teker teker gezip yerinde gözlemledikten sonra değerlendirmesini yaparak ödül sahibini belirleyecektir.

THBB 2016 Mimarlık Ödülleri seçici kurulu üyeleri

 •          Ömer Selçuk Baz
 •          Hüseyin Bütüner
 •          Hayriye Sözen

Kimler Başvurabilir

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında, son 5 (beş) yıl içinde (1 Ocak 2011'den 3 Ekim 2016’ya kadar) inşaatı bitmiş tüm projeler başvurabilir.

Ödüle, proje müellifleri dışındaki 3. şahıslar, kurumlar, işverenler veya ilgili kişiler tarafından aday gösterebilir.

Betonun yapı elemanı, kaplama elemanı veya yalnızca taşıyıcı strüktürün bir parçası olduğu; kısmen betonarme ve kısmen başka taşıyıcı strüktür(ler)e sahip; betonun kaplandığı, sıvandığı veya çıplak (brüt) bırakıldığı tüm eserler ödüle başvurabilir.

Ağırlıklı olarak betonun kullanıldığı bina, bina grupları, mühendislik yapıları, iç mekan uygulamaları ya da açık alan düzenlemeleri başvurabilir.

Başvuru için İstenen Belgeler

Müelliflik Beyannamesi: Aday gösterilen eserin müellifi olunduğuna dair ve eserin son finalistler arasına girmesi durumunda seçici kurul tarafından ziyaretinin mümkün olduğu ve müellifin bu konuda mülk sahibi ile gerçekleşecek izin işlemleri konusunda aracı olacağına dair beyannameleri içerir.

Beton Kullanımı Bilgi Formu: Tasarım ekibi tarafından kaleme alınmış, beton malzemesinin eserdeki kullanım amacı, eserin bütünlüğü içindeki yeri, işlevsel ve düşünsel katkıları gibi konulara dair değerlendirmeler içeren en fazla üç (3) A4 sayfayı geçmeyecek, en az 1 paragraf uzunluğunda, düz metin formatında teslim edilecek olan açıklama yazısı.

Yapı ve Nominatör Bilgi Formu: Eserin adı, künyesi, aday gösteren kişi ve bilgilerin temin edileceği kişiye dair bilgiler içerir.

 

Ödül Takvimi

 •          1 Ağustos 2016 - Duyuru
 •          3 Ekim 2016 - Son başvuru tarihi
 •          18 Ekim 2016 - Ön seçim listesinin ilanı
 •          1 Kasım 2016 - Finalistlerin ilanı
 •          Aralık 2016 - Ödül töreni ve ödül alan eserin ilanı

 

Ödül Sekretaryası

 •          T: +90 216 355 07 22
 •          F: +90 212 310 29 05
 •          E: thbbmimarlikodulleri@arkitera.com
 •          W: www.arkitera.com / www.thbb.org
 •          A: Arkitera Mimarlık Merkezi:Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok No: 8 Dalyan - İstanbul

Yukarı Çık