THBB

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ HAZIR BETON ENDEKSİ OCAK AYI RAPORU

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. Hazır beton, inşaat sektörünün en temel girdilerinden biridir. Aynı zamanda beton üretiminden kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanıldığı için hazırladığımız Hazır Beton Endeksi, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergedir. Her ay Türkiye genelinde beton üreticisi firmalar ile gerçekleştirilen anket çalışması neticesinde 4 farklı endeks türetilmektedir:

Hazır Beton Faaliyet Endeksi: Hazır beton firmalarının, geçmiş bir aylık faaliyetlerinin neticelerini ortaya koyan endeks.
Hazır Beton Güven Endeksi: Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesini ortaya koyan endeks.
Hazır Beton Beklenti Endeksi: Hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentileri ortaya koyan endeks.
Hazır Beton Endeksi: Yukarıda yer verilen alt endekslerin tümünü içeren bileşik endekstir.
Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 8 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.

OCAK AYI ENDEKS SONUÇLARI

Grafik 1: Endeks Değerleri

Yukarıdaki Grafik 1’de 3 alt endeks ve bu alt endekslerden türetilen Hazır Beton Endeksi birlikte yer almaktadır. Güven Endeksi dışındaki tüm endekslerde gerileme söz konusudur. Özellikle Faaliyet Endeksi sert düşüş yaşamıştır. Geçen yılın aralık ayı ile karşılaştırıldığında ocak ayında Güven Endeksi’nde sınırlı bir artış görülmektedir. Endekslerdeki gerilemeye rağmen tüm endeksler eşik değerin üzerinde kalmıştır. Bu da 3 aydır yükseliş trendinde olan faaliyetteki düşüşün önümüzdeki aylarda takip edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Grafik 2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)

 

Yukarıdaki Grafik 2’de, ocak ayı endeks değerlerinin, bir önceki yılın aynı ayına göre (2022 ocak) değişim oranları yüzdesel olarak gösterilmiştir.

 Her 3 endeks de, geçen yılın aynı ayına göre yükselme kaydetmiştir. Eşik değerin üzerinde kalmayı başaran endekslerin geçen yıla kıyasla benzer oranlarda yükselmiş görünmeleri, sektörün içinde bulunduğumuz yıla kötü başlamadığını göstermektedir. Geçen yıl ocak ayında eşik değerin altında yıla başlayan endeksler bu yıl eşik değerin hemen üzerinde kalmıştır. 


Yukarı Çık