THBB

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ HAZIR BETON ENDEKSİ ŞUBAT AYI RAPORU

İnşaat Faaliyetleri Şubat Ayında Geriledi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. Hazır beton, inşaat sektörünün en temel girdilerinden biridir. Aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanıldığı için hazırladığımız Hazır Beton Endeksi, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergedir. Her ay Türkiye genelinde beton üreticisi firmalar ile gerçekleştirilen anket çalışması neticesinde 4 farklı endeks türetilmektedir:


• Hazır Beton Faaliyet Endeksi: Hazır beton firmalarının, geçmiş bir aylık faaliyetlerinin neticelerini ortaya koyan endeks.
• Hazır Beton Güven Endeksi: Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesini ortaya koyan endeks.
• Hazır Beton Beklenti Endeksi: Hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentileri ortaya koyan endeks.
• Hazır Beton Endeksi: Yukarıda yer verilen alt endekslerin tümünü içeren bileşik endekstir.
Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 8 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır. 

 

ŞUBAT AYI ENDEKS SONUÇLARI
Grafik 1: Endeks Değerleri


Yukarıdaki Grafik 1’de 3 alt endeks ve bu alt endekslerden türetilen Hazır Beton Endeksi birlikte yer almaktadır. 4 aydır pozitif seyrini devam ettiren Faaliyet Endeksi şubat ayında eşik değerin altına inmiş görünmektedir. Beklenti ve Güven Endeksleri ise artış göstermiştir. Endekslerde önceki aylardan farklı bir trend göze çarpmaktadır. Faaliyetteki gerilemeye karşın Beklenti ve Güven Endeksleri hâlâ yukarı yönlüdür. Bu da sektörün önümüzdeki dönemde toparlanma sürecine girebileceğinin göstergesidir. Güven Endeksi’nin tüm endeksler içinde en yüksek değerde olması dikkate değer bir gelişmedir.


Grafik 2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)

 

Yukarıdaki Grafik 2’de, şubat ayı endeks değerlerinin, bir önceki yılın aynı ayına göre (2022 şubat) değişim oranları yüzdesel olarak gösterilmiştir.

Faaliyet dışındaki her 3 endeks, geçen yılın aynı ayına göre yükselme kaydetmiştir. Faaliyet ise önceki yıla göre azalmıştır. Özellikle Beklenti Endeksi’ndeki yüksek oranlı artış dikkat çekicidir. Güven ile birlikte beklentinin hem bir önceki aya göre hem de geçen yıla kıyasla yükselmesi, şubat ayında faaliyette yaşanan gerilemenin geçici olduğu şeklinde yorumlanabilecektir.


Yukarı Çık