THBB

Yavuz IŞIK
THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President

Geçtiğimiz ay Değerli Hocamız Prof. Dr. Süheyl Akman'ı kaybettik. Hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, İTÜ camiasına ve sektörümüze başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Ülkemizin ve sektörümüzün en önemli sektörel kuruluşlarından biri olan Birliğimizin Genel Kurul Toplantısı’nı mart ayında düzenledik. Genel Kurulumuz vesilesiyle değerli üyelerimizle bir araya gelerek 2021 yılında yaptığımız çalışmaları değerlendirme ve 2022 yılında yapacağımız çalışmaları görüşme imkânı bulduk. Sektörümüze büyük emek veren Birliğimizin üyelerini, bütün başkanlarını, yönetim kurulu üyelerini ve çalışanlarını bir kez daha canıgönülden kutluyorum.

Hazır beton sektörünün temsilcisi olarak, kurulduğumuz 1988 yılından bu yana, ülkemizde güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için gerekli olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir beton üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için çalışıyoruz. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunan sektörümüzü 2021 yılı özelinde bilimsel olarak analiz eden Hazır Beton Sektör Raporu’muzu açıkladık. Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Merkez Bankası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileri ile THBB üyelerinin, THBB dışındaki üreticilerin ve tedarikçilerin sağladığı bilgiler ışığında hazırladığımız Rapor, Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve hazır beton sektörüne yönelik detaylı analizler, değerlendirmeler ve projeksiyonlar içermektedir. İnşaat ve hazır beton sektörüyle ilgili kurum ve kişilerle paylaştığımız Raporun baskısı yapılarak sektörümüze, paydaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.

İnşaat ve inşaat sektörüne hizmet eden diğer sektörlerin sürdürülebilir büyümesinin, ancak bütüncül bir kalkınma modeli ile hayata geçebileceğine dikkat çeken Raporumuz, İnşaat Sektörü Strateji Belgesi’nin bir an evvel hazırlanmasının ve uygulanmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

Sektörümüz 2020 yılı resmî verilerine göre 24 milyar Türk lirasını aşan cirosu, 33 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 95 milyon metreküpü bulan üretimiyle Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Ülkemiz, hazır beton üretiminde 2009 yılından bu yana Avrupa’nın lideridir. Hazır beton sektörü, inşaat sektörüne ve buna bağlı olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu durum, sektörümüzün inşaat sektörünün en temel kolu olduğunu göstermektedir.

2020 yılına oranla sektör için daha stabil bir yıl olan 2021 yılında hazır beton sektörü bütün olumsuzluklara rağmen büyümeyi başarmıştır. Hazır beton sektörünün 2021 yılında %10-%15 arasında bir büyüme gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. 2022 yılında ise hazır beton sektörünün kötümser senaryoda %5 oranında küçüleceği, iyimser senaryoda ise %10 kadar büyüyebileceği tahmin edilmektedir. Raporu’muza Birliğimizin web sitesinden ulaşarak incelemeniz sizlere büyük fayda sağlayacaktır.

“Beton Pompa Operatörü” ve onayını yeni almış olduğumuz “Beton Santral Operatörü” Mesleki Yeterliliği belgelendirme sınavlarını, AB’nin “Belgelendirme için Doğrudan Hibe-II” projesi kapsamında sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda İstanbul ve Ankara’da toplam dört Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenledik.

Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimlerimizi, Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsorumuz Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin katkılarıyla İzmir, İzmit, Bodrum, Antalya ve Tekirdağ’da yaptık. Yine ana sponsorumuzun katkılarıyla Ağır Vasıta Güvenli Sürüş Eğitimimizi İstanbul’da; Hazır Beton Şantiye Operasyonlarında Yer Tespit Elemanı ve Beton Pompa Operatörleri için Teknik Emniyet Kuralları Eğitimimizi ise Ankara, Antalya ve İstanbul’da düzenledik. Kaynakların verimli kullanılması amacıyla Beton Pompasının ve Beton Santralinin Verimli Kullanımı Eğitimimizi Güriş İş Makinaları Endüstri AŞ’nin katkılarıyla Bodrum’da iki kez yaptık. Beton Santral İşleri Eğitimimizi Santral Operatörleri Kursları Sponsorumuz Özbekoğlu'nun katkılarıyla İstanbul’da düzenledik. Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Betonarme Deneyleri eğitimimizi Akkuyutst Hazır Beton Santralinde ve İstanbul’da düzenledik.

 

Ülkemizin örnek sektörel öz denetim kuruluşlarından biri olarak 1995 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Kalite Güvence Sistemi KGS Kurulunun 54. Toplantısı’nı şubat ayında gerçekleştirdik. Beton ile ilgili kamu veya özel nitelikte bütün tarafların katılımı ile oluşturulan KGS Kurulu, her 3 ayda bir toplanarak KGS’nin yönetimini sürdürmektedir.

Pandemi nedeniyle 2020 yılından bu yana çevrim içi düzenlediğimiz Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Seminerlerimize yeniden başladık. Mart ayında Seminerimizin 24.sünü İMO Ankara Şubesi Kayseri Temsilciliği iş birliği ile yaptık.

Mart ayında telekonferans yöntemiyle yaptığımız Teknik Komite ile Çevre ve İş Güvenliği Komitesi toplantılarımızda sektörümüzü ilgilendiren önemli gelişmeleri görüşerek kararlar aldık.

Her fırsatta sektörümüzü ve Birliğimizi tanıtmaya, halkımızı ve bütün paydaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Mart ayında “Bloomberg HT” TV kanalının canlı yayınına konuk olarak ekonomi, inşaat ve hazır beton sektörleriyle ilgili değerlendirmelerimizi paylaştık.

Sektörümüzü bütün platformlarda temsil ediyor, etkinlikleri ve gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz. Mart ayında İstanbul Yapı Fuarı’na katıldık. 4 gün süren Fuardaki standımızda katılımcıları ve ziyaretçileri bilgilendirdik.

Üyesi olduğumuz Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) şubat ayında telekonferans yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında sektörümüzün gündemindeki maddeleri görüşerek kararlar aldık. Üyesi ve Bölgesel Sistem Operatörü olduğumuz İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (CSC) şubat ayında telekonferans yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ülkemizi ve sektörümüzü temsil ettik. Avrupa Beton Platformunun (ECP) mart ayında telekonferans yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısına katılarak CSC ile ilgili bilgiler paylaştık. ERMCO’nun üyesi olduğu Avrupa Beton Kaplamalar Birliğinin (EUPAVE) şubat ayında telekonferans yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu, Teknik - Tanıtım Komitesi toplantılarında alınan kararlara katkı sağladık. Üyesi olduğumuz Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunun şubat ayında yapılan Genel Kuruluna katıldık.

2022 yılının ilk aylarında yaptığımız çalışmaları özetledikten sonra ekonomik değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yılın ilk iki ayına ilişkin göstergeler karmaşık bir tablo ortaya koymaktadır. Öncelikle konut satış istatistiklerine bakmamız gerekmektedir. Geçen yılın ilk iki ayında satılan konut sayısı 150 bin iken bu yılın aynı öneminde ulaşılan sayı 185 bin olarak görünmektedir. Yıllık bazda %22,5’luk bir artış ortaya çıkmıştır.

İlk iki aydaki ipotekli konut satışlarındaki artış oranı %50, diğer satışlar ise %17 artmıştır. İlk el satışlarda %19, ikinci el satışlarda %23 artış görünmektedir. Özellikle şubat ayı konut satış rakamları bizleri sevindirmiştir.

Her ay gerçekleştirdiğimiz Hazır Beton Endeksi ve TÜİK tarafından açıklanan güven endeksleri ise farklı bir tablo göstermektedir. Hazır Beton Endeksi sonuçlarına göre şubat ayında faaliyet hariç diğer endekslerde bir gerileme görülmektedir. Şubat ayında faaliyette sınırlı bir yükseliş ortaya çıkmıştır. Endeksler içinde özellikle beklenti düzeyi geçen yıla kıyasla oldukça düşük kalmıştır. TÜİK’in sektörel güven endeksleri ise inşaat sektörünün, diğer sektörlere kıyasla negatif ayrıştığının sinyallerini vermektedir. Şubat ayı sektörel güven endekslerinde perakende ve hizmet sektörlerinde değer 120’ye yakın iken inşaat sektöründe bu değer 82’dir. Son 3 ayda inşaat güven endeksi ciddi oranda azalmış ve inşaat ile diğer sektörler arasındaki fark 2020 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştır.

Bütün bunlar inşaat sektörü açısından 2022 yılının çok kolay bir yıl olmayacağına, bir yandan maliyet artışları diğer yandan sektördeki risk algısının inşaat sektörünün kendinden beklenen potansiyeli ortaya çıkarmasına mani olacağına işaret etmektedir. 

 


Yukarı Çık