THBB

Yavuz IŞIK
THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President

Değerli üyeler ve sektörümüzün değerli paydaşları, inşaatın en temel kolu olan hazır beton sektörünün temsilcisi olarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Üyesi ve Bölgesel Sistem Operatörü olduğumuz İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council) www.csc.eco adresinde hizmet verecek yeni web sitesini, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla 1970 yılından bu yana kutlanan “Dünya Günü”nde duyurdu. CSC Sertifikası, toplumları sürdürülebilir seçimler yapmaya teşvik ederek betonun ve tedarik zincirinin sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Bu vesileyle bir kez daha hazır beton, çimento, agrega ve prefabrik sektörlerini bu sisteme dâhil olmaya davet ediyorum.

“Beton Pompa Operatörü” ve “Beton Santral Operatörü” Mesleki Yeterliliği belgelendirme sınavlarını, AB’nin “Belgelendirme için Doğrudan Hibe-II” projesi kapsamında sürdürüyoruz. Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik Sınavlarımızı nisan ayında Ankara’da düzenledik. İlk Beton Santral Operatörü Mesleki Yeterlilik Sınavlarımızı ise nisan ayında İzmir’de yaptık. İş güvenliğine uygun çalışmak ve sorunlarla karşılaşmamak adına personelinizin Beton Pompa Operatörlüğü Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere THBB MYM’ye başvurularını bekliyoruz.

Meslek içi eğitimlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimlerimizi, Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsorumuz Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin katkılarıyla İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Adapazarı ve Isparta’da düzenledik. Yine ana sponsorumuzun katkılarıyla Hazır Beton Şantiye Operasyonlarında Yer Tespit Elemanı ve Beton Pompa Operatörleri için Teknik Emniyet Kuralları Eğitimlerimizi ise İstanbul, Antalya ve Edirne’de yaptık. Kaynakların verimli kullanılması amacıyla Beton Pompasının ve Beton Santralinin Verimli Kullanımı Eğitimlerimizi Güriş İş Makinaları Endüstri AŞ’nin katkılarıyla Adana’da ve iki kez Ankara’da düzenledik.

Ülkemizin örnek sektörel öz denetim kuruluşlarından biri olarak 1995 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Kalite Güvence Sisteminin Belgelendirme Kuruluşu olduğu Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (The Concrete Sustainability Council) Belgelendirme Kuruluşları Toplantısı mayıs ayında telekonferans yöntemiyle yapıldı.

İMO Ankara Şubesinin mayıs ayında düzenlediği “Sıcak Havada Beton Beton Dökümü” seminerinin konuğu olarak sıcak havada beton dökümünde dikkat edilmesi gereken teknik hususlarla ilgili katılımcıları bilgilendirdik. Doğuş Üniversitesi Yapı ve Proje Yönetimi Kulübünün mayıs ayında düzenlediği “İnşaat Sektöründe Hazır Beton Uygulamaları” konulu seminere konuk olarak beton teknolojisindeki son gelişmeleri paylaştık.

Telekonferans yöntemiyle mart ayında yaptığımız Teknik Komite ve mayıs ayında yaptığımız Çevre ve İş Güvenliği Komitesi toplantılarımızda sektörümüzü ilgilendiren önemli gelişmeleri görüşerek kararlar aldık.

Her fırsatta sektörümüzü ve Birliğimizi tanıtmaya, halkımızı ve bütün paydaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Nisan ayında “A Para” TV kanalının canlı yayınına konuk olarak ekonomi, inşaat ve hazır beton sektörleriyle ilgili değerlendirmelerimizi paylaştık.

2019 yılından bu yana eğitim filmleri çekerek sektörümüzle paylaşıyoruz. Bu eğitim filmlerimiz ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bu eğitim filmlerimizin paylaşılmasıyla bugüne kadar 515.000’in üzerinde kişiye erişilmiştir.

2016 yılından bu yana her ay hazırladığımız Hazır Beton Endeksi’nin yanı sıra bu yıl hazırlamaya başladığımız inşaat sektörü ile ilgili güncel ekonomik verileri içeren aylık İnşaat Sektörü Değerlendirme Raporlarımızı üyelerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza göndermeye devam ediyoruz.

Sektörümüzü bütün platformlarda temsil ediyor, etkinlikleri ve gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz. Mayıs ayında İstanbul Sanayi Odasının düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’na “Hazır Beton Sektöründe Güvenli ve Ekonomik Sürüş” başlıklı sunumumuzla katıldık. Sempozyumda, güvenli ve ekonomik sürüşle ilgili önemli bilgiler vererek trafik kazalarının azaltılması ve sıfıra indirilmesi amacıyla Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin katkılarıyla hazırladığımız “Transmikserle Trafikte Güvenli Sürüş” eğitim filmimizi paylaştık. Hazır beton sektöründe çalışan transmikser operatörlerine transmikserin güvenli kullanımının nasıl olması gerektiği anlattığı film ilgiyle izlendi.

Üyesi olduğumuz Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) mayıs ayında telekonferans yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında sektörümüzün gündemindeki maddeleri görüşerek kararlar aldık. Üyesi ve Bölgesel Sistem Operatörü olduğumuz İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (CSC) mayıs ayında telekonferans yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ülkemizi ve sektörümüzü temsil ettik. Avrupa Beton Platformunun (ECP) mayıs ayında telekonferans yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısına katılarak AB Çevre Genel Müdürlüğünün Yaşam Boyu Karbon Yol Haritası’yla ilgili bilgiler paylaştık. Üyesi olduğumuz Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunun mayıs ayında telekonferans yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında sektörümüzün gündemindeki konuları görüştük.

Geçtiğimiz aylarda yaptığımız çalışmaları özetledikten sonra ekonomik değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yalnızca Türkiye değil dünyanın en büyük ekonomileri, 40 yıldır görmediği bir enflasyonist süreç ile karşı karşıya bulunmaktadır. 1970’lerdeki petrol krizi döneminde ABD’de enflasyon %14’e çıkmış, İngiltere’de %24, Fransa’da %14’e yükselmişti. O dönemin devamında uygulamaya konulan liberal politikalar sonrasında ücret artışları baskılandı, FED faiz artırdı, sonrasında enflasyon %3 seviyesine indirildi. Tabii ki bu süreç sancısız olmadı, ABD ekonomisinde ciddi bir daralma yani resesyon yaşandı, 1980’de ABD ekonomisi %3,4 oranında küçüldü. 1982’de bu sefer ABD ekonomisi %4,3 daraldı.

Bugün de benzer bir süreç ile karşı karşıyayız. Geçmişte FED, ABD ekonomisini küçültmeden enflasyonu düşürmeyi başaramadı. Geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri hâlinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti. Bu politikaların sonucu ABD ekonomisinde bir daralmanın yaşanacağı beklenmektedir. Durgunluğun sinyallerini sadece ABD ekonomisinden okumuyoruz. Çin’den sermaye çıkışları arttı, Tayvan ve Güney Kore’nin ihracatlarında da mart ayı itibarıyla gerilemeler yaşandı. 1980’den farklı olarak bu yıl yalnızca petrol de değil doğal gaz, kömür, uranyum gibi çok sayıda emtia fiyatlarında yükseliş söz konusu, yani dünyada kapsamı daha geniş bir enerji ve emtia krizi yaşanıyor. ABD ve Avrupa’nın Rusya’nın enerji alanındaki gücünü kırmaya yönelik olarak adımları devam ettikçe emtia krizi derinleşmeye devam edecektir.

Tüm bunların sonunda Dünya Bankası, küresel büyümenin 2023 sonuna kadar yavaşlamaya devam edeceğini söylemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde çok daha sert iniş riski artarak devam etmektedir. Dünya ekonomisi geçen yıl %6,1 büyümüştü. IMF büyüme beklentisini 2022 için %3,8’e çekti. Dünya Ticaret Örgütüne göre büyüme %2,8’e düşecektir.

Türkiye nisan ayındaki %70 tüketici enflasyonu ile OECD ülkeleri içinde en yüksek enflasyona sahip ülke konumundadır. Mart ayında konut fiyatları yıllık bazda %110’luk artış kaydetti. Aynı dönemde inşaat maliyetlerindeki değişim %101 olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda konut satışı piyasasında dinamiklerde bir kırılma söz konusudur. Son açıklanan verilere göre nisan ayında Türkiye genelinde 133 bin 508 konut satıldı. Bunların yaklaşık 36 binini yeni konutlar, 96 binini ikinci el konutlar oluşturdu. Yeni konut satışlarının toplam satışlardaki payı gerilemeye devam etmektedir. Yeni konut satışları ile ikinci el satışlar arasındaki fark büyüme trendindedir.

Son açıklanan “Konut Finansmanı Projesi” inşaat sektöründeki gelişmeleri tersine çevirebilecek nitelikte görünmektedir. İnşaat tarafında güven düzeyinin oldukça düşük devam etmesi, bu hâliyle inşaatın diğer sektörlerden negatif ayrışması, inşaat sektörü özelinde düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya koymaktaydı. Detayları yeni belli olan “İlk Evim Konut Finansman Paketi”, “Genişletilmiş Konut Finansman Paketi” ve “İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi”nin uygulama sonuçlarına bağlı olarak inşaat sektörünün 2022 rotası ortaya çıkacaktır.

 

 


Yukarı Çık