THBB

Türkiye Hazır Beton Birliğinin üyesi ve Bölgesel Sistem Operatörü olduğu İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (The Concrete Sustainability Council) Belgelendirmesi, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneğinin (ÇEDBİK) Türkiye’de ilk kez oluşturduğu yeşil bina değerlendirme sistemi “B.E.S.T” tarafından tanındı.

CSC Türkiye Danışma Kurulu üyesi de olan ÇEDBİK’in CSC Belgelendirme Sistemi’nin tanınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (CSC) yürüttüğü “Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi” çalışmalarına bizleri de dâhil etmenizden ve bu konuda bizlerin de çalışmalarına önem verdiğinizden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Yapılan çalışmanın sonunda meydana gelen sertifika sistemi beton üreten firmaları “Yönetim”, “Çevre”, “Ekonomi” ve “Sosyal” konu başlıkları ile inceliyor olması ve bu inceleme sonunda bir kategoriye alarak takip edip sürdürülebilir bir çalışma yapması bu çalışmaların güncel duruma uygun yenilenmesinin sürdürülebilirliğe büyük katkılar sağladığını düşünmekteyiz. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneğinin Türkiye’de ilk oluşturduğu ‘Binalarda Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım Sertifikası B.E.S.T’ kılavuzunda konu ile ilgili kriteri olan ‘Malzeme ve Kaynak Kullanımı’ maddesinde Yeşil Bina sistemlerinde kullanılan malzemelerin çevresel faktörleri incelenmekte ve özellikle yaşam döngü analizi temelinde bir değerlendirme yapılmaktadır, ancak bu malzemeleri üreten firmaların da özellikle Çevre etkileri konusundaki çalışmalarının da incelenmesinin önemli olduğunu bilmekteyiz. CSC ‘Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi’ sertifikası bize bu konuda önemli bilgiler vererek destek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle THBB tarafından bizlere sunulan CSC ‘Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi Belgesi’ sertifikasını tanınması ve bu sertifikaya sahip firmaların ‘Binalarda Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım Sertifikası B.E.S.T’ sertifikasının ilgili maddesinde dikkate alınarak değerlendirmeye katılacağı konusunda Sertifika Komitemiz tarafından uygun bulunmuştur.”

Beton Sürdürebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council), beton sektörü, çimento ve agrega gibi beton bileşenleri için bütün dünyada kabul gören bir ürün “Belgelendirme Sistemi” getirmektedir. Konsey; beton, agrega ve çimento üreticilerinin sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarının, güvenilir, bağımsız, verilere dayanan bir belgelendirme sistemi ile ödüllendirilmesi imkânı sunmaktadır. CSC Belgelendirme Sistemi, üreticileri Yönetim, Çevre, Ekonomi, Sosyal ana başlıkları altında sürdürülebilirlik yönünden incelemektedir. Böylece üreticilerin sürdürülebilirlik açısından yüksek standartlara ulaşması sağlanmaktadır. Bu belgeyi almaya hak kazanan üreticiler, özellikle son yıllarda sürekli artarak önem kazanan Yeşil Bina Derecelendirme sistemlerinde de büyük avantaj sağlamaktadır.

CSC Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan denetimler sonucunda başarılı olan tesislere Platin, Altın, Gümüş ve Bronz seviyelerinde sertifika verilmekte ve CSC Sertifikaları üç yıl süreyle geçerli olmaktadır.

CSC Belgelendirmesi, yeşil bina değerlendirme sistemi LEED, BREEAM ve ÖGNI tarafından tanınmıştır. CSC belgeli betonlar yeşil bina değerlendirme sistemlerinden ekstra puan kazanmaktadır.

CSC hakkında bilgi almak için www.thbb.org/hizmetlerimiz/beton-surdurulebilirlik-konseyi-csc adresini ziyaret edebilir, Türkiye’de CSC belgesi almak için https://toolbox.csc.eco/quickscan/create adresinden başvuru yapabilirsiniz.


Yukarı Çık