THBB

İnşaat Sektörü 3. Çeyrekte Yükselişini Sürdürüyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Hazır Beton Endeksi”nin 2017 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. Hazır Beton Endeksi, ağustos ayında 100,34 değerine ulaşarak önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Rapor’da, Temmuz 2017’de ilk defa eşik değerin üstüne çıkan Güven Endeksi, ağustos ayında eşik değerin üzerine çıkamadı. Ancak bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi, ağustos ayı genelinde sektörün genel görünümünün olumlu olduğunu ortaya koydu. 

%0,6 ile en fazla artış gösteren endekslerden biri Faaliyet Endeksi oldu

Hazır Beton Faaliyet Endeksi ağustos ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6’lık artış ile en fazla artış gösteren endekslerden biri oldu. Ankete katılan firmaların %59’u ağustos ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı %14’te kaldı. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranının %50’nin üzerinde olması, faaliyetteki hareketlenmeyi teyit etti. 

En az artış Güven Endeksi’nde gerçekleşti

Hazır Beton Güven Endeksi’nin temmuz ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Bu artış pozitif bir artış olmakla birlikte diğer endekslere kıyasla düşük kaldı. Endeksin değerinin eşiğin altında kalması, sektörün ekonomiye olan güvenin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların %11’i yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise %15 oldu. Ankete katılan firmaların %30’u tedarikçilere verdiği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü belirtti. 

Beklenti Endeksi 0,6 oranında artış gösterdi

İnşaat sektörünün önümüzdeki dönemde gidişatını göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin ağustos ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %0,6 oranında artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı %55 iken, satışların azalacağını düşünenlerin oranı %18 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise %60 olarak gerçekleşti. 

Hazır Beton Endeksi önceki yılın aynı ayına göre arttı

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de bu gelişmelerden etkilenerek ağustos ayında 100,34 değerine ulaştı. Böylece önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. 

“Önümüzdeki döneme ilişkin sektörün beklentisi olumlu”

Hazır Beton Endeksi Ağustos Ayı Raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, temmuz ayından sonra ağustos ayında da Faaliyet Endeksinin yükselişini sürdürdüğünü, sektörün önümüzdeki döneme ilişkin beklentisinin pozitif göründüğünü ifade etti. 

Yavuz Işık, rapor ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Geride bıraktığımız temmuz ve ağustos ayında Faaliyet Endeksi’nin yükseliyor olması, inşaat sektöründeki ilerlemenin boyutlarını ortaya koymaktadır. 3. Çeyreğin ilk iki ayında inşaat sektöründe görülen bu hareketlilik sonrasında eylül ayında da endeksin yükselmesi durumunda, inşaat sektörü 3. Çeyrekte de Türkiye’nin büyümesine oldukça önemli bir katkı sunacaktır.” 

 

Grafik-1: Endeks Değerleri

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ilehazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.


Yukarı Çık