THBB

İnşaat Sektörü 3. Çeyrekte, %6’lık Büyüme Performansını Sürdürecek 

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2017 Eylül Ayı Raporu açıklandı. Rapor’da bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi eylül ayında 100,00 değerine ulaşarak önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. Hazır Beton Endeksi eylül ayında sektörün genel durumunun olumlu olduğunu ortaya koydu.

 

Faaliyet Endeksi %1,4’lük artışla en fazla artışı gösteren endeks oldu

Hazır Beton Faaliyet Endeksi eylül ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4’lük artış ile en fazla artış gösteren endekslerden biri oldu. Ankete katılan firmaların %31’i eylül ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı %40 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu dile getirenlerin oranı %34 iken, azaldı diyenlerin oranı ise %29 oldu.

 

Güven Endeksi’nde pozitif artış gözlendi

Hazır Beton Güven Endeksi’nin eylül ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Bu artış pozitif bir artış olmakla birlikte diğer endekslere kıyasla düşük kaldı. Endeksin değerinin eşiğin altında kalması, sektörün ekonomiye olan güvenin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların %23’ü yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise %17 oldu. Ankete katılan firmaların %31’i tedarikçilere verdiği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü belirtti.

 

Beklenti Endeksi 0,8 oranında artış gösterdi

İnşaat sektörünün önümüzdeki dönemde gidişatını göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin eylül ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %0,8 oranında artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı %32 iken, satışların azalacağını düşünenlerin oranı da %32 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise %37 olarak gerçekleşti.

 

Tüm göstergelerde bir önceki ay olan ağustosa göre düşüş olmakla beraber, rapor geçen yılın aynı dönemine göre sektördeki gelişmelerin pozitif olduğu ortaya koymaktadır.   

 

Hazır Beton Endeksi önceki yılın aynı ayına göre arttı

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de bu gelişmelerden etkilenerek eylül ayında 100,00 değerine ulaştı. Böylece önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında artış gösterdi.

 

“Hazır beton faaliyetinde hareketlilik kesintisiz devam ediyor”

Hazır Beton Endeksi Eylül Ayı Raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin eylül ayındaki bayram ve sonrasındaki aktif olmayan yaklaşık 10 günlük bir sürecin etkisiyle düşük olduğunu buna bağlı bileşik endeksin de etkilendiği ifade etti.

Hazırlanan raporlara göre yedi aydır kesintisiz bir şekilde hazır beton faaliyetinde hareketliliğin devam ettiğine dikkat çeken Işık, sektörün önümüzdeki döneme ilişkin beklentisinin pozitif yönde olduğunu vurguladı.

 

Yavuz Işık, rapor ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Temmuz ve sonrasında ağustos ayında Faaliyet Endeksi yükseldikten sonra, eylül ayında düşüş göstermiş olmasına rağmen halen eşik değerin üzerinde olması, inşaat sektöründe ilerlemenin devam ettiğine işaret etmektedir. TÜİK tarafından açıklanan milli gelir hesabına göre, yılın ilk çeyreğinde %6’lık büyüme rakamını inşaat sektörü ikinci çeyrekte %6,8’e çıkarmayı başarmıştır. Yılın 3. çeyreğinde inşaat sektörünün %6’nın üzerinde bir büyüme ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstermesi beklenmektedir.”

 

Grafik-1: Endeks Değerleri

 

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.


Yukarı Çık