THBB

İnşaat faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor

Hazır beton faaliyeti 9 aydır hareketliliğini koruyor

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2017 Kasım Ayı Raporu açıklandı. Rapor’da bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi kasım ayında eşik değerine oldukça yaklaşırken önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 oranında artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla artışı Faaliyet Endeksi gösterdi

Hazır Beton Faaliyet Endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1’lik artış ile en fazla artış gösteren endeks oldu. Ankete katılan firmaların %32’si kasım ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı %20 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranı %24 iken azaldı diyenlerin oranı da %24 olarak gerçekleşti.

Güven Endeksi, en fazla artış gösteren ikinci endeks oldu

Hazır Beton Güven Endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9’luk artış ile en fazla artış gösteren ikinci endeks oldu. Endeks değerinin eşiğin altında kalması, sektörün güveninin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların %13’ü yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise %20 oldu. Ankete katılan firmaların yalnızca %12’si tedarikçilere vereceği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü açıkladı.

Beklenti Endeksi’nde çok sınırlı bir azalma yaşandı

İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin kasım ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %0,1 oranında gerileyerek çok sınırlı bir azalma gösterdi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı %12 iken satışların azalacağını düşünenlerin oranı ise %60 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise %20’de kaldı.

İnşaat sektörünün Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstermesi bekleniyor

Hazır Beton Endeksi Kasım Ayı Raporu sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin kasım ayında eşik değerin üzerinde tutunmayı başardığını, bu şekilde hazır beton faaliyetinde 9 aydır kesintisiz hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Sektörün kış dönemi ile birlikte önümüzdeki döneme ilişkin beklentisinin azalma eğilimine girdiğini ifade eden Yavuz Işık, “Güven Endeksi, geçen ayla aynı seviyede olmakla beraber hâlen istenilen düzeyde değildir. Ekim ayında Faaliyet Endeksi yükseldikten sonra, kasım ayında düşüş göstermiş olmasına rağmen halen eşik değerin üzerinde olması, inşaat sektöründe ilerlemenin devam ettiğine işaret etmektedir. TÜİK tarafından yakında kamuoyu ile paylaşılacak olan 3. Çeyrek büyüme rakamlarında inşaat sektörünün %6’nın üzerinde önemli bir büyüme ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstereceği tahmin edilmektedir. Ekim ve kasım aylarındaki Hazır Beton Faaliyet Endeksi değerleri, yalnızca 3. Çeyrekte değil yılın geri kalan kısımlarında da inşaat sektörünün Türkiye’nin büyümesini sırtlanacağını göstermektedir.” dedi.

Grafik-1: Endeks Değerleri

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 9 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.


Yukarı Çık