THBB

Referandum sonrası inşaat sektörü hız kazandı

Hazır Beton Endeksi’nin yükselişi hız kesmiyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Hazır Beton Endeksi”nin 2017 Nisan Ayı Raporu’nu açıkladı. Hazır Beton Endeksi, nisan ayında 101,06 seviyesine yükselerek mart ayına göre yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Raporda, aralık ayından bu yana artış gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin nisan ayının sonunda da önemli bir artış göstermesi, sektörün beklentisinin halen yüksek olduğuna işaret etti. Hazır Beton Güven Endeksi hariç diğer endekslerin eşik değerinin üzerine çıkması, hazır beton ve inşaat sektörlerindeki hareketlenmenin en net göstergesi oldu.

Faaliyet Endeksi yükselerek Beklenti Endeksi’ni yakaladı
Mart ayına göre Faaliyet Endeksi’ndeki yüzde 1,1 oranındaki artış, nisan ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki artışa işaret etti. Ankete katılan firmaların %49’u nisan ayında satışlarının artmış olduğunu belirtirken, yüzde 32 oranındaki katılımcı, satışlarında mart ayına kıyasla bir değişme olmadığını ifade etti. Bu değerler sektördeki üretimin halen istenilen düzeyde olmadığını, artışın devam etmesi gerektiğini ortaya koydu. Ankete katılım gerçekleştiren üreticilerin yüzde 57’sinin kayıtlı siparişlerin arttığını söylemesi mayıs ayında yükselişin devam edeceğini gösterdi.

Güven Endeksi’nde kısmi bir iyileşme oldu
Nisan ayında mart ayına oranla yüzde 0,1 artan Hazır Beton Güven Endeksi’nin değeri, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin sınırlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ankete katılanların yüzde 70’i yeni yatırım yapmayı düşünmediğini belirtirken, yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı ise yüzde 16’da kaldı. İstihdamda azalma yaşanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 5’te kaldı. Mart ayında bu değerin yüzde 11 olması, kısmi bir iyileşmenin sinyalini verdi.

Beklenti Endeksi artış gösterdi
Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan Beklenti Endeksi mart ayına kıyasla yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Anket katılımcılarının yüzde 62’sinin önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünmesi, yüzde 8’inin ise azalacağını belirtmesi sektörün önümüzdeki döneme ilişkin iyimser beklentilere sahip olduğunu gösterdi.

Hazır Beton Endeksi nisan ayını yine artışla kapattı
Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de bu gelişmelerden olumlu yönde etkilendi. Hazır Beton Endeksi 100,56 seviyesinden 101,06’ya çıkarak nisan ayını mart ayına kıyasla yüzde 0,5 artışla kapattı.

Referandum sonrası inşaat faaliyetleri ivme kazanmıştır

Hazır Beton Endeksi Nisan Ayı Raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 2016 yılının aralık ayından bu yana artış gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi değerlerinin yükselmesinin önemli olduğunu ve sektörün beklentisinin halen yüksek olduğunu söyledi.

Yavuz Işık, 2017 yılı nisan ayı raporu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Hazır Beton Güven Endeksi hariç diğer endeksler nisan ayında 101 değeri üzerinde gerçekleşmiştir. Nisan ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin yükselerek Hazır Beton Beklenti Endeksi’ni yakalaması, hazır beton ve inşaat faaliyetlerindeki ivmeyi ortaya koymaktadır. Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin halen diğer endeks türlerinden yüksek olması, ikinci çeyrekte inşaat sektörü yatırımlarında bir artış beklendiğinin en net göstergesidir. Bu göstergeler, inşaat sektöründe hareketliliğin devam edeceğini ortaya koymaktadır. 16 Nisan referandumu sonrasında inşaat faaliyetlerinin ivmelenmesi, piyasa aktörlerinin ekonomiden beklentilerinin yükseldiğine işaret etmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde hükûmetimizin inşaat sektörünü desteklemeye yönelik yerinde hamleleri, bugün inşaat ve hazır beton sektörlerinin yoluna devam etmesini sağlamıştır.”

 

Grafik-1: Endeks Değerleri

Hazır Beton Endeksi hakkında
Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.
Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.


Yukarı Çık