THBB

Türkiye Hazır Beton Birliği, 2018 yılında kuruluşunun 30. yılını kutluyor. Türkiye Hazır Beton Birliği, üyelerinden ve değerli paydaşlarından aldığı güçle ülkemizde kaliteli betonun üretilmesi ve kullanılması için 1988 yılından bu yana özveriyle çalışmaktadır. Türkiye Hazır Beton Birliğini ve çalışmalarını kamuoyuna anlatmak amacıyla hazırlanan reklamlar sektörel dergilerde yayımlanmaya başladı.

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), üyelerinden ve değerli paydaşlarından aldığı güçle ülkemizde kaliteli betonun üretilmesi ve kullanılması için özveriyle çalışmaktadır. THBB, bu amaçla gerek sektör çalışanlarının, gerekse hazır beton kullanan teknik elemanların bilgilendirilmesine yönelik eğitsel etkinlikler, kongre ve sempozyumlar, yarışmalar düzenlemekte ve yayınlar çıkarmaktadır. 1991 yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliği’nin (ERMCO) üyesi olan THBB, sektöre ve ülkemize sağladığı katkılar nedeniyle, 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Türkiye” sıfatını taşımaya ve ülkemizi yurtdışında temsil etmeye layık görülmüştür. THBB, 2005 yılında kurulan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunun (YÜF) da kurucu üyesidir.

Yapılarımızı birlikte sağlama alıyoruz

THBB, üyesi olduğu Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), Amerikan Beton Pompa Birliği (ACPA), Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF), Kalite Derneği (KALDER), Türkiye Deprem Vakfı (TDV), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) ile çalışmalar yapmaktadır. THBB yaptığı faaliyetlerde, İnşaat Mühendisleri Odaları, Mimar Odaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Katkı Üreticileri Birliği (KÜB), Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), Türkiye Prefabrik Birliği (TPB), Kireç Sanayicileri Derneği (KİSAD), Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) başta olmak üzere meslek örgütleriyle ve üniversitelerle yakın işbirliği içindedir.

Üyelik kriterlerimizle sektörün kalite çıtasını yükseltiyoruz

THBB’ye üye olacak şirketlerin tüm hazır beton tesislerinde, TS EN 206 Beton Standardı’na uygun üretim yapılması ve Kalite Güvence Sistemi (KGS) denetimlerine tabi olunarak KGS Belgesi alınması gerekmektedir. Aynı zamanda tesiste, uygun laboratuvar bulunması, teknik, çevre, iş sağlığı - işçi güvenliği, yasal ve etik kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi zorunludur. THBB’nin uyguladığı kriterler, hazır beton sektöründe kalitenin çıtasını yükseltmiştir.

Beton üretiminde en etkin denetim KGS tarafından yapılmaktadır

Hazır beton sektörünün bugün bulunduğu noktaya gelmesinde THBB tarafından 1995 yılında kurulan KGS çok önemli bir rol oynamıştır. Ülkemizde beton üretiminde tek etkin denetim KGS tarafından yapılmaktadır. Bu denetimlerde, beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin yanı sıra habersiz ürün denetimleri de yapılmaktadır.

Okul gibi çalışıyoruz

Kaliteli beton üretimi hedefinin tutturulması için eğitim kalitesini yükseltilmesi amaçlanmıştır. THBB, yıllardır düzenlediği eğitimlerle tıpkı bir okul gibi çalışmaktadır. Bu eğitimlerle sektörün kalifiye eleman ihtiyacı karşılanmaktadır. 1994’den bu yana pompa ve transmikser operatörleri, santral operatörleri ve laboratuvar teknisyenleri THBB’nin sertifikalı eğitimlerinden geçmektedir. Bu meslek içi eğitimlere bugüne kadar 16 binden fazla kişi katılmıştır. THBB ilk olarak 1994 yılında ‘Depreme Dayanıklı Yapı ve Yapı Üretimi Sempozyumu’ düzenlemiştir. Bu tarihten bu yana 100’ün üzerinde beton kullanıcılarına ve kamuoyuna yönelik sürekli sempozyum gerçekleştirilmiştir.

Büyük projelerde tecrübemizle yanınızdayız

THBB’nin kalite odaklı çalışmaları devam ederken, hammaddelerin denetlenmesi ve cihazların kalibrasyonu çok önem arzetmeye başlamıştır. Bu amaçla, kaliteli beton üretimini sağlamak için 2007 yılında akredite ve örnek bir Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kurulmuştur. THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda, tüm beton, çimento, agrega, su, uçucu kül ve kimyasal katkı deneyleri yapılmakta ve kalibrasyon hizmetleri verilmektedir. Dayanıklılık konusunda dünyada da önde gelen laboratuvarlar arasında yer alan TÜRKAK akreditasyonlu Laboratuvarımızda 3. Boğaz Köprüsü’nün dayanıklılık deneyleri yapılmıştır. Laboratuvar başta THBB üyeleri olmak üzere, tüm sektöre ve inşaatçılara hizmet vermektedir.

Çevre bilinci yüksek bir sektör için çalışıyoruz

THBB kurulduğu ilk yıllardan bu yana sektörümüzü çevre bilinci yüksek bir sektör haline getirmek için çalışmaktadır. Bu amaçla, hazır beton sektöründe doğal ve kentsel çevreyle uyumlu üretim için ‘Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Yarışması’ düzenlenmektedir. Yarışmada, hava kalitesinin korunması, gürültü, atık su kontrolü; akaryakıt, yağ ve kimyasal madde yönetimi; katı atık yönetimi ve trafik yönetimi gibi ayrıntılı çevre kontrolü unsurları denetlenmektedir. Tesis denetimlerinde ayrıca, tesisin toz emisyon izni, geri dönüşüm sistemleri gibi hususlar da dikkate alınmaktadır. Bugüne kadar Yeşil Nokta Çevre Yarışması 1998, 2001, 2007, 2012 ve 2014 yıllarında yapılmıştır.

İş güvenliği birinci önceliğimiz

Tüm sanayi dallarında olduğu gibi hazır beton sektöründe de iş güvenliği çok önemli bir konudur. THBB, kurulduğu ilk günlerden bu yana iş güvenliğinin sağlanması açısından örnek bir meslek kuruluşu olmuştur. THBB, iş kazalarını önlemek amacıyla 2010 yılından bu yana her 3 yılda bir "Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması" düzenlemektedir. 

Estetik yapılaşmaya ve yaşam alanlarımızın güzelleşmesine önem veriyoruz

THBB, kalite, çevre ve iş güvenliği konuları dışında yaşam alanlarımızın estetik yapılarla zenginleşmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. THBB, 2004 yılından bu yana her 4 yılda bir verdiği THBB Mimarlık Ödülleri ile mimari açıdan estetik ve doğru beton uygulamalarını teşvik etmektedir. 

Uluslararası alanda ülkemizi ve sektörümüzü başarıyla temsil ediyoruz

Türkiye Hazır Beton Birliği uluslararası alanda da ülkemizi ve hazır beton sektörünü en iyi şekilde temsil etmektedir. 1991 yılından bu yana ERMCO'nun üyesi olan THBB, 2014’ten bu yana ise Başkanlık Komitesi’nde ülkemizi ve sektörümüzü gururla temsil etmektedir. THBB Başkanı Yavuz Işık, 2016 yılından bu yana ERMCO Başkanlığı görevini yürütmektedir. THBB, ERMCO’da Avrupa’daki gündemleri daha da yakın takip ederek son gelişmeleri ülkemize kazandırmak, sektörümüzün sorunlarını da Avrupa’daki kurumların gündemine getirip çözüm bulmak amacı ile çalışmaktadır.

ERMCO’nun 11. Kongresi’ni 1995 yılında İstanbul’da, başarılı bir organizasyon ile gerçekleştiren THBB, 1998 yılında Antalya'da yapılan ERMCO Yönetim Kurulu Toplantısı ve Teknik Komite Toplantılarına, 2005 yılında ise İstanbul’da yapılan ERMCO Temsilciler Toplantısı'na ev sahipliği yapmıştı. THBB, 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde yine İstanbul’da düzenlenen XVII. ERMCO Kongresi’ne ev sahipliği yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etti.

Sektörleri buluşturuyoruz

Türkiye Hazır Beton Birliği, bugüne kadar, beton konusunda yeni gelişmeleri paylaşmak ve sektörümüze ekipman ve hizmet sunan firmaları sektörümüzle buluşturmak için birçok etkinliğe imza atmıştır.  1995 yılından bu yana 2 uluslararası kongre ve fuar, 5 ulusal kongre düzenleyen Birliğimiz, 2018 yılında 10. Beton Fuarı’nı düzenlemiştir.

Sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz

Türkiye Hazır Beton Birliği 2017 yılında Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (Concrete Sustainability Council) “Bölgesel Sistem Operatörü” olmaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda THBB Kalite Güvence Sistemi de “Belgelendirme Kuruluşu” olmuştur. 2016 yılında kurulan Konsey, beton sektörü, çimento ve agrega gibi beton bileşenleri için tüm dünyada kabul gören bir ürün “Belgelendirme Sistemi” getirmektedir. Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC); beton, agrega ve çimento üreticilerine çabalarının güvenilir, bağımsız, verilere dayanan bir sertifika sistemi ile ödüllendirilmesi imkânı sunmaktadır. CSC sertifika sistemi üreticilerin ürün kalitesini arttırmalarına destek olmaktadır. Aynı zamanda CSC sertifikası devletlere betonun çevre dostu taşınması ve altyapı değerlendirme politikalarında yardım etmektedir. Bu kapsamda, Bölgesel Sistem Operatörü olarak, THBB belgelendirme şartlarını belirleyecek ve KGS de bağımsız olarak denetimlerini sürdürecektir.

Hazır beton üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncüyüz

THBB, Türkiye’de hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken Avrupa ve dünyada da önemli gelişmeler kaydetmiştir. THBB’nin kurulduğu 1988 yılında faaliyet gösteren 25 hazır beton şirketi, 30 üretim tesisi ile yıllık 1,5 milyon m3 beton üretmekte iken son 30 yılda üretim 115 milyon m3e yükselmiştir. Bugün yaklaşık 20,7 milyar lira ciroya sahip olan sektörümüzde 44 bin’den fazla kişi istihdam edilmektedir. Türkiye bu büyüme performansıyla beton üretiminde Avrupa birinciliğini 2009’dan bu yana korurken, dünyada ise 2012 yılından bu yana Çin ve ABD’nin ardından üçüncü en büyük hazır beton üreticisidir. 


Yukarı Çık