THBB

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Temsilciler Toplantısı 5 – 6 Haziran 2014 tarihlerinde Paris’te yapıldı. Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, Amerika ve Rusya’dan toplam 53 kişi katılım gösterdi. Toplantıya THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, THBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Onur, THBB Denetim Kurulu Üyesi Sadık Kalkavan THBB Murakıp-Danışman Ferruh Karakule ve THBB Genel Sekreteri Tümer Akakın katıldı.

 

Toplantıda, THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ve THBB Genel Sekreteri Tümer Akakın 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul Askeri Müze'de düzenlenecek olan ERMCO 2015 Kongresi hakkında bir sunum yaptı.

 

Toplantıda konuşan ERMCO Başkanı Stein Tosterud, hala çok sayıda Avrupa ülkesini etkilemekte olan mevcut krizin, inşaat sektörünü ve bu sektörün alt sektörlerini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

 

Stein Tostreud konuşmasını şöyle sürdürdü; “Avrupa’daki Avrupa Gayri Safi Yurt İçi Hasılası durgun vaziyetteyken – ki 2013 yılında sabit fiyatlarda +%0.1 oranında düşük seviyeli bir büyüme kaydetmiştir – inşaat sektöründe yaşanan negatif trend, sektör henüz GSYH’nin altında seyrederken devam etmiştir.

 

Böyle olmakla birlikte AB imalat ölçekli üretim yıldan yıla %3 oranında büyüme göstermiş, bu da 2013 yılının son çeyreğinde hem işletme hem de ‘durum algılaması (ekonomik güven)’ göstergelerindeki gelişmelerce desteklenmiştir.

 

Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın küçük ve orta ölçekli işletmelerin krediye erişimleri üzerine yaptığı ankete göre, 2009 yılından beri ilk kez kredi şartlarında ileriye yönelik gelişim işaretlerine rastlanmıştır. Bunun nedeni ise bankaların beklentilerinin hem genel ekonomik faaliyetler hem de endüstri ve firmaya özgü görünümler açısından artık o kadar kötümser olmamasıdır.

 

Siyasetçilerin de hatırlayacakları gibi – hepimiz yönetmeliklerin ve inşaata yapılan kamu yatırımlarının, makroekonomi trendlerinin periyodik stabilizasyonu bakımından büyük bir etkisi olduğunun farkındayız. Bu nedenle de, Avrupa makamlarından ve ulusal makamlardan tüm sektör için, dolayısıyla da endüstrimiz için sürdürülebilir bir geleceğin gerçekleştirilebilmesi amacıyla güçlü bir katkıda bulunmalarını bekliyor ve bunu talep ediyoruz.

 

Hepimiz çevrenin korunması, enerji verimliliği, iş güvenliği, sosyal güvenlik, mali sorumluluk rejimleri, kamu ihaleleri gibi hususların yanı sıra ERMCO’nun faaliyet alanına giren tüm konulara ve sürekli katkı sağladığımız hususlara dair mevzuatın bizleri büyük ölçüde etkilediğinin farkındayız.

 

Hazır beton endüstrisinin içinde bulunduğumuz, yukarıda bahsi geçen zorlu duruma dair verdiği cevaplara geldiğimizde ise, ‘Beton Girişimi’nin ürünümüzün, inşaat alanında sürdürülebilirliğin önemli açılarına ilişkin şekilde konumlandırılması hususunda kayda değer bir teşebbüs olduğunu belirtmek isteriz. Bu; ERMCO ve BIBM’nin de içerisinde ortak olarak yer aldığı, tüm beton sektörünün avantajdan yararlanabilmesi için CEMBUREAU tarafından başlatılan bir girişimdir.

 

Bu girişim, Mayıs ayının sonunda, Avrupa kurumları açısından hayati bir değişikliğin olduğu bir dönemde başlatılmıştır. Girişim başlatılmadan sadece birkaç gün önce, Avrupa seçimleri gerçekleştirilmiştir ve yeni Avrupa Parlamentosu Üyeleri Brüksel’de Temmuz ayı içerisinde yerlerini alacaklardır. Kasım ayında AB Komisyonu’nun yeni Başkanı, birlikte AB faaliyetlerinin kilit alanlarını yönlendireceği 28 Komisyon Üyesi ile birlikte aday gösterilecektir.

“Beton Girişimi” bu ivmeden faydalanmak istemektedir. Çevre, Toplum ve Ekonomi, beton sektörünün sürdürülebilir bir çevre ile daha geniş bir Avrupa ekonomisine yaptığı katkıları açıklayabileceği konulardır. Bizim vaadimiz ise, beton endüstrisinin tamamen sürdürülebilir bir inşaat sektörü sunmadaki katkısını azami kılmak için mali kurumlar, tedarikçiler ve sivil toplum da dahil olmak üzere politika belirleyiciler ve ilgili paydaşlarla birlikte çalışmaktır. Sektörler arası bir forum oluşturmayı amaçlamaktayız. Bu forum binaların ve yapıların ömürleri boyunca çevrede bıraktığı izleri asgariye indirirken betonun toplum refahına olan katkısını azami kılmak için beton özelliklerinin zeki tasarımlar ve inşaat tekniklerince ne ölçüde sağlanabileceğini veya bunun başarılıp başarılamayacağını keşfedecektir.

 

Bize verdiğiniz sürekli desteğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Önümüzde, 2015 İstanbul Kongresi ile bitecek zorlu bir yıl var, bir kez daha ERMCO’nun tüm üyelerini bu zorluğun aşılmasında endüstrimize yardımcı olmaları için bir arada çalışmaya çağırıyorum.”

 

Temsilciler Toplantısı’nda yapılan oylamada Erwin Kern (Almanya), Piotr Rusecki (Polonya) ve Stein Tosterud (Norveç) ERMCO Başkanlık Divanı’na yeniden seçilirken, Stein Tosterud'un ERMCO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmesine karar verildi.


Yukarı Çık