THBB

Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi (KGS), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 26 Şubat 2015 tarihinde yeni TS EN 206 Standardına göre G Belgelendirmesi yapacak uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak görevlendirildi.

26.02.2015 tarih ve 29279 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan MHG/2015-02 no’lu Tebliğ ile gerçekleşen bu görevlendirme ile KGS, hazır betonda 2010 yılından bu yana TS EN 206-1 Standardına göre uygulamakta olduğu G Belgelendirmesini artık yeni TS EN 206 Beton Standardı ve TS 13515 tamamlayıcı standardın şartlarına göre sürdürecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan MHG/2014-21 no’lu Tebliğ’e göre, tüm hazır beton tesislerinin 18 Aralık 2015’e kadar yeni TS EN 206’ya göre G Uygunluk Belgelerini almış olması gerekmektedir.

Yeni TS EN 206 Standardı’yla gelen en önemli değişiklik, aynı tarihte yayınlanan ulusal tamamlayıcı beton standardı olan TS 13515 ile birlikte kullanılabilecek olması. Böylece Türkiye’de hem yeni TS EN 206’nın önceki TS EN 206-1’e göre getirdiği Avrupa düzeyindeki farklılıklar hem de TS 13515’in getirdiği tüm yeni koşullar uygulanmaya başlanacaktır. Bunların başlıcaları olarak, mineral katkı kullanımındaki değişiklikler, kendiliğinden yerleşen betonun standardın içinde tanımlanması, çevresel etki sınıfında ve tasarım sınırlarındaki değişiklikler, uygunluk değerlendirme sıklıklarının artırılması ve beton tesislerinin imalat kontrolünden sorumlu yetkin teknik personel tanımı sıralanabilir.


Yukarı Çık