THBB

Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Hazır Beton Endeksi”nin 2016 Ağustos Ayı Raporu’nu yayınladı. Endekse göre hazır beton sektörü Ağustos ayında hız kazandı. Ankete katılan firmaların yüzde 62’si satışlarda artış yaşandığını belirtti.

Türkiye Hazır Beton Birliği, ikincisini hazırladığı Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Hazır beton sektörü Ağustos’ta faaliyet anlamında hız kazandı. İnşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki canlanmayla Faaliyet Endeksi yaklaşık yüzde 2 oranında artış gösterdi. Ankete katılan firmaların yüzde 62’si Ağustos ayında satışlarda artış yaşandığını belirtirken, aynı üreticilerin yüzde 52’si sipariş düzeyinde de artış olduğunu ifade etti. Bu tablo da Faaliyet Endeksi’nin yükselmesini sağladı.

Güven Endeksi konumunu korudu

Ağustos ayında Güven Endeksi’nde binde birlik bir gerileme yaşandı. Bu sonuçta, ankete katılanların yüzde 83’ünün yeni yatırım düşünmediklerini belirtmesi önemli rol oynadı. Temmuz ayında 99.43 oran yakalayan Güven Endeksi, Ağustos’ta 99.33 ile konumunu korudu.

“Fiyatınızın gelecek üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 69’u “Aynı kalacak” dedi. Yüzde 24’lük kesim ise “Azalacak” yanıtını verdi. Fiyatlar konusunda beklentinin düşük olması, Beklenti Endeksi’nin yüzde 0.3’lük azalma yaşanmasına neden oldu.

Yükseliş trendi içerisine girildi

Ağustos ayında Güven ve Beklenti Endeksi’nde bindebir oranında küçük düşüşler yaşansa da, Faaliyet Endeksi’nin yüzde 2’lik artışı, Beton Endeksi’nin de yükselmesini sağladı. Alt endekslerin tümünü içeren bileşik endeks olan Beton Endeksi, 99.37’den kapattığı Temmuz ayının ardından Ağustos ayında 99.85’i yakalayarak yükseliş trendi içerisine girdi. Faaliyet endeksi dışındaki endekslerin henüz eşik (100) değerini aşamamış olması, hazır beton sektöründeki gelişmelerin henüz istenilen düzeye ulaşmadığını da gösteriyor.

Hazır Beton Endeksi Hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.

Türkiye genelinde her ay 75 hazır beton üreticisi firma ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının, geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.


Yukarı Çık