THBB

 

 

 

33. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

29/02/2020

 

1. Açılış ve Yoklama,

2. Başkanlık Divanının seçimi, Başkanlık Divanına Genel Kurul tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4. a. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

    b. Derneğin 2019 yılı Gelir - Gider hesaplarının Genel Kurulun tasvibine sunulması,

    c. KGS İktisadi İşletmesinin 2019 yılı Gelir - Gider hesaplarının Genel Kurulun tasvibine sunulması,

    d. Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesinin 2019 yılı Gelir - Gider

        hesaplarının Genel Kurulun tasvibine sunulması,

5. Denetim Kurulu Raporlarının okunması,

6. Okunan raporların görüşülmesi ve kabulü,

7. Yönetim Kurulunun ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması,

8. Denetim Kurulunun ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması,

9. a. Derneğin 2020 yılı Bütçesi’nin ve çalışma programının görüşülmesi, karara bağlanması,

    b. KGS İktisadi İşletmesinin 2020 yılı Bütçesi’nin görüşülmesi, karara bağlanması,

    c. THBB İktisadi İşletmesinin 2020 yılı Bütçesi’nin görüşülmesi, karara bağlanması,

10. Yönetim Kuruluna fasıllar arası harcama yetkisi verilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulması,

11. 2020 yılı aylık üyelik aidatı ve üyelik giriş aidatının tespiti,

12. THBB Markasının kullanılması karşılığı araç başına bedel alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulması,

13. Derneğe gayrimenkul alımı ve bedelinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki

       verilmesi hususunun görüşülmesi, karara bağlanması,

14. Dilekler ve kapanış.

 


Yukarı Çık