THBB

Kuruluşu ve Üye Profili:

Seksenli yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye''de hazır beton üretiminin yaygınlaşmasıyla, 1988 yılında kurulan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Dernekler Yasası hükümleri uyarınca faaliyet gösteren mesleki bir kuruluştur. Hazır beton üreticisi bir firmanın THBB üyesi olabilmesi için Birliğin genel ve teknik yeterlilik kriterlerini yerine getireceğini taahhüt etmesi gerekmektedir. 1991 yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) üyesi olan THBB, sektöre ve ülkemize sağladığı katkılar nedeniyle, 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Türkiye" sıfatını taşımaya ve ülkemizi yurtdışında temsil etmeye layık görülmüştür.

Amacı:

Türkiye Hazır Beton Birliği''nin kuruluşundan bu yana değişmeyen temel misyonu, topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında bulunan ülkemizde, güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için standartlara uygun, yüksek dayanım sınıflarında, kaliteli beton kullanımının artması ve tekniğine uygun, doğru beton uygulamalarının yaygınlaşmasıdır.

Birlik Faaliyetleri:

 • Eğitim: THBB, her yıl belirlenen eğitim programı çerçevesinde, resmi kurumların da işbirliğiyle sektör mensuplarına yönelik hizmet içi eğitim kursları vermekte, ayrıca , mühendislerden müteahhitlere, meslek lisesi öğrencilerinden yapı denetim kuruluşlarına, resmi kurumlardan belediyelere kadar, ilgili pek çok kesime yönelik paneller, sempozyumlar düzenlemektedir.
 • Denetim ve Belgelendirme: THBB, başta hazır beton olmak üzere agrega, kimyasal ve mineral katkı gibi betonu oluşturan ürünlerde denetim ve belgelendirme hizmeti veren 1995 yılında kurmuş olduğu Kalite Güvence Sistemi (KGS)’ni desteklemekte ve faaliyetlerini yürütmektedir.
 • Yapı Malzemeleri Laboratuvarı: Laboratuvarda tüm beton, çimento, agrega, su, uçucu kül ve kimyasal katkı deneyleri yapılmakta, kalibrasyon hizmetleri verilmekte ve bir okul gibi sektöre kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla laboratuvar teknisyeni yetiştirme kursları düzenlenmektedir. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı başta THBB üyeleri olmak üzere, tüm sektöre ve inşaatçılara hizmet vermektedir.
 • Teknik Araştırmalar: Türkiye’de kullanılan betonların kalite ve dayanım sınıflarının yükseltilmesine ilişkin teknik araştırmalar yürütülmekte ve desteklenmektedir.
 • Uluslararası Çalışmalar: Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO)’nin çalışma organlarında yer alınarak sektörel gelişmeler izlenip Türkiye’ye aktarılmaktadır.
 • Standart ve Mevzuat Çalışmaları: THBB kurulduğunda ülkemizde henüz bir hazır beton standardı dahi bulunmuyordu; 1994 yılında THBB ve TSE'nin işbirliğiyle hazırlanıp, yürürlüğe giren TS 11222 Beton - Hazır Beton Standardı, 2000 yılında THBB'nin katkılarıyla, EN 206 Avrupa Beton Standardı paralelinde gözden geçirilerek, yenilenmiş ve 2001 Şubat ayında yeni şekliyle yayınlanmıştır. Yine THBB'nin katılımıyla revize edilerek 2000 Şubat ayında yenilenen TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Standardı'nda , betonun, "hacim usülüyle değil, otomatik tartım usülüyle imalatının" zorunlu olduğu ibaresi yer almaktadır. THBB, 2004 yılında yayınlanan ‘EN 206-1 Avrupa Beton Standardı’’na katkı vermiştir. THBB, 2007 yılında ise ‘‘G’’ Tebliğine esas EN 206-1 standard eki taslağını hazırlamıştır.
 • Çevre - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: THBB, sektörün yalnızca teknik donanım ve üretim kalitesi açısından değil, çevre kontrolü ve iş güvenliği açısından da gelişerek, bu alandaki ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğun yaygınlaşmasını hedeflemektedir. THBB tarafından yayınlanan Çevre - İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği denetim listeleri, üye tesislerin bu alanlarda kontrol ve teşvikine esas teşkil etmektedir. THBB''nin hazır beton sektöründe doğal ve kentsel çevreyle uyumlu üretim ve hizmetin teşviki amacıyla 1998, 2000, 2007, 2012 ve 2015 yılında düzenlediği ulusal ve uluslararası temsil içerikli Yeşil Nokta Çevre Yarışması bu açıdan önemli bir faaliyettir. 2010 yılında Avrupa’ya örnek olacak bir ilke imza atan THBB, iş kazalarını önlemek, hazır beton sektörünü iş güvenliği açısından bilgilendirmek, teşvik etmek ve tesislerin yeterliliğini ölçmek amacıyla “Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması” düzenlemiştir. Yarışmanın ikincisi 2013 yılında, üçüncüsü ise 2016 yılında düzenlenmiştir.
 • Bilgi ve Danışmanlık: Resmi kurumlar, yerel yönetimler, mesleki örgütler, basın organları, inşaat yapımcılarına ve diğer kurum ve kuruluşlara hazır beton konusunda bilgi ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
 • Yayın ve Burs Desteği: Yapı Meslek Liseleri ve Üniversitelerin ilgili bölümlerine ve öğrencilerine yayın ve burs desteği sağlanmaktadır.
 • Basılı Yayınlar ve İnternet Sitesi: THBB yayın organı olarak 1993 yılından bu yana iki ayda bir yayınlanmakta olan "Hazır Beton" dergisi, Türkiye''de doğrudan hazır beton sektörüne yönelik olarak çıkan tek süreli yayındır. Bunun dışında, hazır betonun üretim, taşıma ve kullanımına ilişkin teknik yayınlar; Türkiye''de hazır beton sektörünün gelişimine yönelik istatistiki değerlendirme ve raporlar; yapılarda kaliteli beton kullanımının önemine ilişkin bilgi ve uyarı amaçlı afiş ve broşürler; deprem haritası, Afet Yönetmeliği gibi resmi kurumların işbirliğiyle bastırılan dokümanlar, THBB''nin sektöre ve topluma yönelik yayın çalışmaları arasındadır. Örneğin, bugün Türkiye''deki tüm yapı meslek ve endüstri meslek liselerinde okutulan "Meslek Liseleri İçin Her Yönüyle Beton" adlı ders kitabı, THBB ve Milli Eğitim Bakanlığı''nın işbirliğiyle bastırılan ve ülkemizdeki tüm meslek liselerinin öğrenci ve öğretmenlerine ücretsiz olarak dağıtılan bir kitaptır.

  İnternet üzerinde hazır beton sektörüne ve Türkiye Hazır Beton Birliği''ne ilişkin en kapsamlı ve güncel bilgilere ulaşılabilecek kaynak Türkiye Hazır Beton Birliği İnternet Sitesi''dir. (www.thbb.org) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan sitede, hazır betonun üretim ve standart bilgilerinden, üye bilgilerine kadar sektörle ilgili ulusal ve uluslararası nitelikli pek çok bilgi ve duyuru bulunmaktadır.
 • Kongre, Fuar ve Yarışmalar: 1995 yılında İstanbul'da düzenlenen 11. Avrupa Hazır Beton Kongresi'ne ev sahipliği yapan THBB, 2004, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Beton Kongresi ve Beton, Agrega ve İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı'nı İstanbul'da başarıyla düzenlemiştir. THBB, 2015 yılında yine İstanbul’da düzenlenen XVII. ERMCO Kongresi’ne ev sahipliği yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. THBB, 2004, 2008, 2012 ve 2016 yılında Türkiye'de uygulanan nitelikli yapıların ve bu yapıları tasarlayan mimarların öne çıkarılması ve iyi uygulamaların mimarlık ortamına örnek gösterilmesi amacıyla THBB Mimarlık Ödülleri vermiştir. THBB 2004 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü ile birlikte "Beton Güzeldir" konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

Üye Olduğumuz Kuruluşlar:

European Ready Mixed Concrete Organization (Avrupa Hazır Beton Birliği)

The Concrete Sustainability Council (CSC) (Beton Sürdürülebilirlik Konseyi)

YÜF (Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu)
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)
ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği)
TDV (Türkiye Deprem Vakfı)
KalDer (Kalite Derneği)

 

Sosyal Medyada Biz

       

 


Yukarı Çık